רוב הקרקע הפרטית בישראל - בידי ערבים

מומחה למקרקעין: יותר ממחצית השטח בבעלות פרטית מוחזק על ידי ערבים למרות שמספרם באוכלוסיה הוא כ-20 אחוזים

חגי הוברמן , י' בניסן תשע"א

רוב הקרקע הפרטית בישראל - בידי ערבים-ערוץ 7
בניה בדואית בלתי חוקית בנגב
'רגבים'

מרבית הקרקע במדינת ישראל נמצאת בבעלות המדינה - מנהל מקרקעי ישראל, כאשר החלק המוחזק בבעלות פרטית הוא כ-1.5 מיליון דונם. אולם יותר ממחצית השטח בבעלות פרטית מוחזק על ידי ערבים וזאת למרות שמספרם באוכלוסיה הוא כ-20 אחוזים.

כך אמר היום פרופ' חיים זנדברג, איש המכללה למינהל, המתמחה בנושא המקרקעין במדינת ישראל, ביום עיון הדן במקומו של המיעוט הערבי במדינת ישראל, שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה.

נתון זה מוסבר בעיקר בשל גורמים היסטוריים מימיי המנדט והשלטון העות'מני. הנתונים סותרים את הטענה כי קיימת הפלייה במדינת ישראל בהקצאת הקרקעות לאזרחים הערבים.

מעבר לכך טוען פרופ' זנדברג כי שטח הקרקע לבנייה במדינת ישראל מונה כ-840 אלף דונם שמתפלג בצורה דומה לחלוקת האוכלוסין בישראל- 82% מהשטח לבנייה יהודית ו18% לבנייה ערבית.

עוד מציין פרופ' זנדברג כי הפזורה הבדואית מחזיקה בשטח נרחב בנגב וזאת למרות שאוכלוסיותה מצומצמת ומהנתונים עולה שצפיפות האוכלוסין באזור זה עומדת על 200 איש לקמ"ר לעומת כ-19 אלף איש בקמ"ר בבני ברק.

אל מול דבריו של פרופ' זנדברג טען ד"ר יוסף ג'בארין מאוניברסיטת חיפה כי האפליה בנושא קרקעות במדינת ישראל קיימת בנקודות נוספות כדוגמת קק"ל והסוכנות היהודית, שהם גופים של המדינה המשרתים את האזרחים היהודים בלבד. לדעתו יש להעניק למיעוט הערבי את אותם זכויות בדיוק שיש לקהילה היהודית בישראל ולדאוג להם לגופים דומים המשרתים אותם.

ביום העיון דנו בנושאים שונים ומגוונים - הפוליטיקה הפנים ערבית בישראל, מיתוס הפקעת הקרקעות, מבט היסטורי על מצבם של ערביי ישראל, ניסיון להבין את עתיד יחסי היהודים ערבים בישראל.