מתקרב הסוף לצריכה ביתית של מי חקלאות

אוגוסט המתקרב הוא המועד האחרון להפרדת הצריכה הפרטית מהצריכה החקלאית (המוזלת) של מים בישובים חקלאיים. רשות המים נערכת.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"א באייר תשע"א

מהשדות לבריכות הפרטיות...
מהשדות לבריכות הפרטיות...
פלאש 90

רשות המים קבעה את חודש אוגוסט המתקרב כתאריך יעד לסיום הפרדת המנייה בישובים החקלאיים בין צריכה אישית לצריכה חקלאית של מים.

עד למועד זה נדרשים, על-פי החוק, כל הישובים במגזר הכפרי לבצע הפרדה של המעקב אחר צריכת המים הביתית  והצריכה החקלאית. האחריות על ביצוע ההפרדה חלה על האגודה וישוב שלא יבצע הפרדה יימצא כעובר על החוק וכן יחוייב בתעריף היקר יותר של צריכה ביתית, לפי חישוב צריכה שנתית של 300 מ"ק לנפש.

בארגון עובדי המים, שהתווה עבור רשות המים את שיטת הסקר המקובלת כיום בארץ להפרדת מנייה, בצעו בששת החודשים האחרונים סקרים להפרדת מנייה בלמעלה מ- 160 ישובים חקלאיים ובשנים האחרונות בוצעו סקרים דומים בעשרות ישובים נוספים. לדברי מנכ"ל הארגון, ארז וייסמן, היקף החסכון השנתי של הישובים שכבר בצעו הפרדה במנייה עומד בממוצע על כ- 150,000 ₪.

הפרדת המנייה מתבצעת באמצעות התקנת מונים שונים לצריכה החקלאית ולצריכה הביתית. לאחר התקנת המונים, יש לבצע סקר ע"י גורם מוסמך, שיאשר כי ההפרדה התבצעה בהתאם להנחיות רשות המים. על בסיס האישור מטעם הגוף הסוקר, יוגשו בקשות לרשות המים, שהינה הגוף המאשר כי המדידה, הדיווח והתשלום נעשים כנדרש. מכאן ואילך תוכר ההפרדה בין צריכת המים הביתית לחקלאית.

וייסמן מדגיש כי כיום החוק מחייב את הפרדת המנייה ומציין כי ישובים שלא יסיימו את ההיערכות עד למועד שקבעה רשות המים, יעברו על החוק וצפויים להיענש בהתאם: "מעבר לעלות הגבוהה של חיוב בתעריף היקר, כעת מרחף מעל לקיבוצים ולמושבים גם איום החוק. אנו כבר קרובים מאוד למועד האחרון לביצוע ההפרדה וישוב שלא ישלים את ההיערכות עלול למצוא עצמו נתון לסנקציות ולהליך משפטי. אני קורא לכל האגודות שטרם בצעו הפרדת מנייה לפנות להזמנת סקר ולהשלים את ההפרדה.

בארגון עובדי המים, המוסמך מטעם הרשות ללוות את היישובים בתהליך,  נערכים בימים אלה לתגבר את ביצוע סקרי הפרדת המנייה, בכדי לתת מענה לכל ישוב שיבקש להסתייע במומחי הארגון לצורך עמידה בלוח הזמנים וסיום ההפרדה עד לחודש אוגוסט השנה.