גבול לבנון
גבול לבנון חגי הוברמן

היחסים המיוחדים בין איראן ללבנון קיבלו אתמול ביטוי כאשר משלחת פרלמנטארית מאיראן, סיירה לאורך הגבול עם ישראל לציון 'יום הנכסה'.

בראש המשלחת עמד ציר המג'לס רולאם עלי חדאד עאדל, יועצו ומחותנו של המנהיג האיראני העליון עלי ח'אמנאי. חברי המשלחת סיירו באזור מרון א-ראס בגבול לבנון-ישראל בלוויית שגריר איראן בבירות, רזאנפאר רכנאבאדי.

ראש המשלחת עאדל הניף את דגל אש"ף מול הגדר, ונשא נאום בו הביע "הערכה והערצה לחללים ולעם הפלשתיני על נחישותם לחזור לבתיהם ואדמותיהם". הוא הדגיש כי "אירן תמשיך לתמוך בהתקוממות בלבנון ופלשתין".

שגריר אירן בלבנון אמר, כי "העם הפלשתיני נחוש להשיג את זכויותיו בכל דרך ואמצעי, לאחר שהתברר כי מועצת הביטחון לא מסוגלת לקיים ולממש את החלטותיה בנוגע לפליטים".