בנק ישראל: הצמיחה נמשכת - הקצב איטי יותר

המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי עלה ב-0.3 אחוז ובמצטבר עלה המדד בחמשת החודשים שמתחילת השנה ב-2.3 אחוזים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ח בסיון תשע"א

בנק ישראל: הצמיחה נמשכת - הקצב איטי יותר-ערוץ 7
זהירות מניגודי עניינים. בנק ישראל
פלאש 90

המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי עלה ב-0.3 אחוז ובמצטבר עלה המדד בחמשת החודשים שמתחילת השנה ב-2.3 אחוזים לעומת חמשת החודשים שקדמו להם.

בבנק ישראל מציינים, כי נתוני המדד מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק. העלייה במדד החודש משקפת עלייה במדד יצוא השירותים ובמדדי יבוא הסחורות. העלייה במדד קוזזה עקב הירידות החודש ביצוא הסחורות, בייצור התעשייתי ובמדד פדיון המסחר והשירותים.

מדד חודש מרץ עודכן במקצת כלפי מטה, בעקבות עדכונים קלים כלפי מטה שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש זה בנתונים של מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון במסחר ושירותים.

אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי ירד באפריל בשיעור של 1.6 אחוזים, לאחר אי שינוי בו בחודש מרץ. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד באפריל ב-0.6 אחוזים בהמשך לירידה קטנה של 0.1 אחוזים בחודש מרץ. מדד יצוא השירותים עלה במאי בשיעור של 7.7 אחוזים לאחר ירידה של 12.4 אחוזים באפריל. מדד יבוא תשומות לייצור עלה במאי בשיעור של 6.3 אחוזים, בהמשך לעליה בו של 0.7 אחוזים באפריל. מדד יצוא הסחורות ירד במאי בשיעור של 3.5 אחוזים, בהמשך לירידה של 3.2 אחוזים באפריל. מדד יבוא מוצרי צריכה עלה במאי בשיעור של 7.3 אחוזים, בהמשך לעליה של אחוז אחד באפריל.