משה רבינו - לא רק לתלמידי חכמים

בספרו החדש, הביא הרב יהודה אדרי, את הסיפורים על משה רבינו המופיעים בתורה ובדברי חז"ל, באופן מסודר ובהיר. ביקורת ספרים.

ישי קרוב , כ"ח באב תשע"א

משה רבינו
הרב יהודה אדרי
הוצאת 'דני ספרים' 240 עמודים.

"משה רבינו" זה שמו של המנהיג המיתולוגי של עם ישראל, אך זה גם שמו של הספר החדש. הרב יהודה אדרי, שכתב בעבר את הספר "נשים בתנ"ך" - ספר שריכז את המקורות על הנשים המוזכרות בתנ"ך, החליט הפעם להוציא לאור ספר שכל כולו עוסק באיש העניו מכל אדם - משה רבינו.

בספרו, אסף הרב אדרי את כל סיפורי התנ"ך ודברי חז"ל על המנהיג הדגול וכתב אותם בצורת סיפור המתאים לכלל האנשים, תוך סינכרון בין סיפורים אשר שייכים אחד לשני אך נכתבו בשני מקומות שונים בתנ"ך. מי שקורא את הספר יכול להפגש עם דמותו של משה מתוך הבנת הכתוב, שהרי גם המילים או המקרים שאינם ברורים באופן כתיבתם בתנ"ך, פירשם והסבירם הרב אדרי בספרו.

בראיון לערוץ 7 סיפר הרב אדרי כי "הספר הזה הוא מתוך הסדרה של ספרי 'אישי המקרא'. קדם לספר הזה הספר 'נשים בתנ"ך' וכבר מוכן להדפסה הספר 'נביאים בתנ"ך'. בהמשך, צפויה לצאת הסדרה של 'מלכים בתנך'".

 "המטרה היא לכתוב את הביוגרפיה של כל אישי התנ"ך מה שלא קיים היום. זה מעניין", הדגיש הרב אדרי, "שאין שום ספר של ביוגרפיה על אישי התנ"ך, למעט ספרים של ביקורת המקרא".

עוד ציין כי הסיפורים בתורה על משה, לא מסודרים דווקא על פי סדר כרונולוגי, "תולדות משה רבינו עד כמה שנראים ברורים הם אינם מסודרים בצורה כרונולוגית - למשל ספר ויקרא בחלקו מגיע אחרי ספר במדבר - מה שנקרא בלשון חז"ל 'אין מוקדם ומאוחר בתורה'. בנוסף, מטרת הספר היא להביא את ההסטוריה המסודרת של משה רבינו ולתת זוית ראיה שלו - כאדם העומד במרכז ומוביל את ההסטוריה".

"בספר ישנה התייחסות לנקודות מסויימות בחייו של משה, דווקא מנקודת הראות של משה עצמו - מה הביא אותו לנהוג בצורה כזו ואחרת, כגון חטא מי מריבה - להבין מה הביא את משה להכות בסלע ולא לדבר".