ראאד סלאח בביקור תודה לנטורי קרתא

מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ביקר את בכירי נטורי קרתא כאות תודה על השתתפותם במפגן 'יום אל קודס' בלונדון.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ל' באב תשע"א

ראאד סלאח בביקור תודה לנטורי קרתא-ערוץ 7
מודה. סלאח
נטורי קרתא

מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, השייח' ראאד סלאח, ביקר אצל נציגי נטורי קרתא בלונדון, וזאת כאות תודה והוקרה על השתתפותם במפגן 'יום אל קודס' שהתקיים בלונדון ביום ראשון שעבר.

אנשי נטורי קרתא פרסמו את דבר הביקור ותצלומים ממנו תחת הכותרת "ברוך המקדש שמו ברבים אמן".

בתהלוכת 'יום אל קודס' השתתפו כמה מאנשי נטורי קרתא כשהם נושאים דגלים פלשתיניים וקוראים לשחרור ארץ ישראל מהשלטון הציוני. המפגן זכה כצפוי להגדרה "קידוש שם שמים" בפי אנשי הארגון שתיארו כיצד אנשיהם נשאו בתהלוכה שלטים "גדולים וברורים המסבירים את אמונת ישראל - שאין שלטון הכופרים מייצג חס ושלום את העם היהודי".

עוד כתבו כי "כמו בכל פעם ופעם, גם הפעם התקבלו יראי השם בכבוד גדול ושמחה רבה ע"י קהל המפגינים הגויים, ובסוף התהלוכה בעת שנהוג להתחיל לשאת דרשות, אף התכבד הרה"ג הישיש ר' אהרן הכהן שליט"א לשאת דרשתו ברבים, בה הסביר את החילוק הגדול בין ציונות ליהדות, ושאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, והציונים אינם אלא משתלטים בעלי זרוע אשר כבשו תחתם העם היהודי כולו בדרכי טעראר (טרור) ואכזריות גדולה רח"ל, ומזייפים הם את שם עם ישראל הקדוש במעשיהם השפלים ומלחמותיהם האסורות לנו ע"פ תורת ישראל".

לדבריהם "המראה הנהדר של יהודים חרדים המשתתפים עם הגויים בצערם ומחאתם נגד הציונים עושה תמיד רושם אדיר על הגויים, המתפעלים מאוד לראות איך ישנם יהודים הדורשים שלומם וטובתם, ואינם חפצים במלחמות וקרבות, אלא רק בשמירת התורה והמצוות".