נמשכת הירידה בשכר הממוצע הריאלי

בחודש יוני 2011 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,124 ₪, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט' באלול תשע"א

הרויחו הרבה השנה
הרויחו הרבה השנה

בחודש יוני 2011 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,124 ₪, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מספר משרות השכיר עמד על 3.055 מיליון. זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים אפריל-יוני 2011 עלה מספר משרות השכיר ב-1.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2011.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (בלא התייחסות למדד מהחירים). בחודשים אפריל-יוני 2011 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-2.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.2% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2011.

נתוני המגמה מצביעים על ירידה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (לאחר ניכוי השפעת המדד). בחודשים אפריל-יוני 2011 ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-0.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 0.9% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2011.