בניה בדואית בלתי חוקית בנגב
בניה בדואית בלתי חוקית בנגב 'רגבים'

הממשלה אישרה בצהריים (ראשון) את התכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. זאת, בהמשך לדו"ח גולדברג. כמו כן, אישרה תכנית לפיתוח כלכלי-חברתי ביישובים הבדואים.

התכנית מושתתת על ארבעה יסודות: (1) הסדרת התיישבות פזורה בדואית בנגב (2) פיתוח כלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב (3) הסדרת תביעות בעלות בקרקע (4) מסגרת יישום ואכיפה מחייבת וקצובה בזמן.

התכנית היא חלק ממכלול פעילויות ממשלתיות לפיתוח הנגב, ומטרתה להביא לשילוב טוב יותר של הבדואים בחברה הישראלית. התוכנית נועדה גם לצמצום משמעותי של הפערים הכלכליים והחברתיים בין האוכלוסייה הבדואית בנגב לכלל החברה הישראלית.

תחום ההתיישבות כולל תהליך תכנוני מקיף במסגרתו יורחבו יישובים קיימים. כן יקלטו תושבים בישובי המועצה האזורית אבו-בסמה ויוקמו יישובים במסגרת תכנית המתאר המחוזית באר שבע. אופי ההתיישבות - חקלאית, כפרית, פרברית או עירונית - יותאם לאופי האוכלוסייה ויעשה בשיתוף פעולה עימה. ההערכה היא כי מקום מגוריהם של כשני שליש מתושבי הפזורה יוסדר בקרבת מקום.

בתחום הפיתוח הכלכלי, תקצה המדינה 1.2 מיליארד ₪ לתוכנית. זו מתמקדת בקידום מנופי צמיחה תוך דגש מיוחד על נשים וצעירים בתחומי התעסוקה והתשתיות התומכות בה. קידום אוכלוסיות אלו יתרום להגברת הצמיחה הכלכלית של כלל האוכלוסייה הבדואית בנגב. התוכנית תתמקד בפיתוח אזורי תעשייה, הקמת מרכזי תעסוקה ביישובים, קידום הכשרות מקצועיות ועוד. כן, יופנו משאבים לתחומים תומכי תעסוקה ובמרכזם חינוך, תשתיות (לרבות מבני ציבור ותחבורה), חברה וקהילה וכן ביטחון אישי של התושבים. כל אלו צפויים לקדם באופן משמעותי את מצב התעסוקה במגזר, את מצבם הכלכלי של התושבים והיישובים ושיפור בתנאי החיים בהם.

תביעות הבעלות על הקרקע יוסדרו באמצעות מנגנון אחיד ושקוף שייקבע בחוק, ולפיו יינתנו תמורות בקרקע ובכסף בהיקף משמעותי. כך למשל, עבור כל תביעת בעלות של תובע שמחזיק בקרקע, שתוסדר במלואה, יקבל 50% מסך תביעתו, לעומת 20% בלבד המוצעים לו כיום.

רצינות המדינה בכוונותיה ובהצעתה, מתבטאת גם במה שהוחלט בהיערכותה למימוש התוכנית ולאכיפתה. הפתרון המוצע עתיד להיהפך לחוק מדינה מחייב ולעמוד על קיומו. על כן המדינה נערכת לארגון מחודש של מערך האכיפה וחיזוקו.

הממשלה נערכה בתקופה האחרונה ליישום התוכנית. בין היתר אישרה היום גם את הקמת מטה יישום במשרד ראש הממשלה. זה יהיה בעל האחריות הכוללת ליישום המהלך. גורם הביצוע המרכזי של התוכנית בתחומי הקרקע וההתיישבות יהיה הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.

הממשלה מינתה היום את השר בני בגין לרכז את הערות הציבור והאוכלוסייה הבדואית בכלל זה, במסגרת גיבוש הצעת החוק. בתקופה הקרובה ייפגשו הגורמים המקצועיים עם האוכלוסייה הבדואית. עיקר ההתייחסויות יובא על ידי השר בפני ועדת שרים לענייני חקיקה. זאת בטרם הנחת תזכיר החוק בכנסת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ציין כי "נוכח המצב שנוצר בנגב, הגיע הזמן לפעול. זה התחיל בממשלה הקודמת ומגיע אלינו לקבלת החלטה. יש לקבל את ההחלטה, למען המדינה ולמען פיתוח הנגב ותושביו – יהודים ובדואים כאחד".

התכנית שאושרה נתקלת בהתנגדות חריפה משני צדדיו של המתרס. בתנועות הימין ובראשן תנועת רגבים, טוענים כי מדובר בתכנית "רעה", כלשונם, אשר מציעה גזר בתחילתה ומקל בסופה, אחר שהמצב החדש בשטח יהפוך לבלתי הפיך.

הבדואים טוענים מנגד, כי לא יסכימו למתווה אותו הציגה הועדה למיצוי תביעות הבעלות, וכי גם אם יסכימו לקבל קרקעות בהסדר לא יהיה בכך פתרון לבעיה העקרונית.