מדד אוגוסט עלה בחצי אחוז

עיקר העליות נרשמו בסעיף הפירות הטריים בשיעור של 3.4%, והדיור שהתייקר שהתייקר ב-1.3%. נרשם גם זינוק במחיר החשמל לצריכה פרטית

, ט"ז באלול תשע"א

מדד אוגוסט עלה בחצי אחוז-ערוץ 7
התפלגות רבעונית של המדד
לידר שוקי הון

מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה בחצי אחוז.

עיקר העליות נרשמו בסעיף הפירות הטריים בשיעור של 3.4%, והדיור שהתייקר ב-1.3% -  כך נמסר בהודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בנוסף נרשם זינוק במחיר החשמל לצריכה פרטית בשיעור של 5%, תכשיטים בשיעור של 6%, וגבינות בשיעור של 2%.

ירידות הורגשו בתחום ההנעלה בשיעור של כ-3% והלבשה שהוזלה ב-6.6%.