האגודה לזכויות האזרח: לא להתקין תקנות חירום

האגודה לזכויות האזרח פנתה ליועמ"ש בדרישה לגנוז לאלתר את תוכנית המגירה להתקנת תקנות שעת חירום דרקוניות לרגל אירועי ספטמבר.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"א באלול תשע"א

שוטרים תדרוך כוננות מוגברת בירושלים
שוטרים תדרוך כוננות מוגברת בירושלים
הלל מאיר

האגודה לזכויות האזרח פנתה ליועמ"ש בדרישה לגנוז לאלתר את תוכנית המגירה של המשרד לביטחון פנים להתקין תקנות שעת חירום. התוכנית נועדה להתמודד עם עיכוב ומעצר המוני של חשודים בהפרות סדר אפשריות בשטחי מדינת ישראל, סביב הבקשה הצפויה של הרשות הפלסטינית מהאו"ם להכיר במדינה פלסטינית.

על פי עיקרי התוכנית כפי שהתפרסמו בתקשורת, תקבל המשטרה סמכויות רחבות היקף לעיכוב, מעצר וחקירה של כל אדם שישתתף בהפגנות אלימות, הן של יהודים ושל ערבים בשטחי מדינת ישראל: למשטרה תינתן סמכות לעכב חשוד בהתפרעות עד תשע שעות במקום עד שלוש כפי שמתיר החוק כיום, התקנות יאפשרו לשוטרים להפעיל כוח גם נגד מעוכבים - סמכות הנתונה כיום למשטרה רק בעת מעצר ולא בעת עיכוב, למשטרה תהיה סמכות להביא עצור בפני שופט תוך 48 שעות במקום עד 24 שעות היום, ומפגש של עצור עם עורך דין יתקיים עד 48 שעות מרגע המעצר, במקום בהקדם האפשרי וללא דיחוי כפי שהחוק מחייב היום.

ביחס לקטינים קובע המסמך כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לדחות את המועד בו יובא עצור בפני שופט עד 48 שעות, במקום עד 12 שעות כפי שקבוע בחוק כיום.

עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח ועו"ד לילה מרגלית, ראש תחום צדק בפלילים באגודה הביעו דאגה עמוקה מהתוכנית, שהתקנות המוצעות בה פוגעות בעקרונות יסוד חוקתיים ועלולות לערער סדרי משטר תקינים ולגרום לפגיעה אנושה בזכויות אדם.

לדברי עו"ד יקיר, "תכנית המגירה של המשרד לביטחון פנים היא דוגמה מוחשית לפוטנציאל הפגיעה החמור שיש לסמכות הדרקונית להתקין תקנות שעת חירום. כפי שקבע בג"ץ, מותר להשתמש בסמכות קיצונית זו רק בעת חירום אמיתית, בה קיימת סכנה לקיום המדינה ואין אפשרות לכנס את הכנסת להליך חקיקה מסודר. זהו ודאי לא המצב הצפוי בספטמבר גם לפי התרחיש החמור ביותר".

עו"ד מרגלית הוסיפה, כי "התקנות המוצעות פסולות משום שהן פוגעות בצורה רחבה בזכויות יסוד חוקתיות של חשודים ועצורים. המשטרה למעשה מקבלת אור ירוק מהממשלה לערוך מעצרים המוניים שרירותיים ולשלול קולקטיבית את זכויות העצורים. על מערכת אכיפת החוק להיערך בכוחות המתאימים כדי להתמודד עם הפרות סדר, ככל שיהיו כאלה, מבלי לוותר על הזכויות הבסיסיות האמורות להגן על כל אחד מאיתנו מפני האפשרות למעצר שווא".

ההכרזה על מצב חירום, שנמצאת בתוקף מאז הקמת המדינה, מקנה לשרים סמכות מרחיקת לכת להתקין תקנות שעת חירום, שיכולות לגבור על כל חוק של הכנסת למשך שלושה חודשים. כזכור, האגודה לזכויות האזרח הגישה בשנת 1999 עתירה לבג"ץ לביטול ההכרזה, בשל הסמכויות הרחבות שהיא מעניקה לפגיעה בזכויות האדם. העתירה עדיין תלויה ועומדת.