ספרי הלכה רבים נכתבו על מועדי ישראל ובהם הרבה ספרים המלקטים לתוכם סיכומי הלכות של גדולי ישראל ופוסקיהם. אבל ספר המאגד בתוכו סיכום דברי אמונה של גדולי ישראל על החגים לא ראינו.

במכון התורני שעל יד ישיבת "ברכת יוסף" באלון מורה החליטו לספק את הצורך ולהוציא את הספר "אמונה סדורה". כשמו של הספר כן הוא – ספר המאגד בתוכו מאמרים אמוניים על חג הסוכות, ממגוון רחב של גדולי ישראל לדורותיהם – ממדרש רבה והפסיקתא, דרך ספר הזוהר, רבינו בחיי, הרמב"ם ומפרשי התורה, ועד למהר"ל, האר"י, שפת אמת והרב קוק.

במכון מציינים כי מטרת הפרוייקט היא לתת בידי ציבור הלומדים כלי עזר שיהפוך את לימודי האמונה והמחשבה ללימוד מסודר ושיטתי, ולהציג בפני ציבור הקוראים והלומדים מערכה מסודרת של נושאים ומקורות ללימוד ולהעמקה, במגוון רחב של נושאים ותחומים אמוניים ומחשבתיים.

אמונה סדורה, מנחם שמשי, הוצאת ישיבת אלון מורה 392 עמודים.

המחבר, מנחם שמשי - אברך בישיבת ההסדר באלון מורה, איגד לספר נושאים אמוניים רבים ועשה זאת במקצועיות רבה ובספר מאיר עיניים. המקורות עברו עיבוד ועריכה, ונוספו הערות המסייעות להבנת הקטע הנלמד ולהרחבת היריעה למקורות דומים ומשלימים.

בתשעת הפרקים של הספר, מביא המחבר מאמרי אמונה המקיפים את החג מיומו הראשון, דרך מאמרים על שמות החג, מהותו וזמנו ומסיים בפרק מיוחד לשמיני עצרת, הלא הוא שמחת תורה.

בסיומו של כל פרק, מובא סיכום קצר של המקורות והרעיונות העולים מן הלימוד, סיכום המחבר והחורז יחד את המקורות השונים לכדי מערכה מסודרת וברורה.

הספר מאוד נח לקריאה ומי שיעבור עליו יוכל להגיע לשולחן החג עם דברי תורה רבים.