חוששים ממנו? הרב אמסלם
חוששים ממנו? הרב אמסלם פלאש 90

סקר מחמיא מאוד לחבר הכנסת הרב חיים אמסלם ותנועתו 'עם שלם' מתפרסם היום (ד').

הסקר מציב את הרב אמסלם באופן ישיר מול תנועת ש"ס ואף מול התנועה במידה ויעמוד בראשה אריה דרעי ומעניק לו יתרון בתוצאות הבחירות מול תנועות אלו. כמו כן בוחן הסקר את מידת היכרותו של הציבור הישראלי את הרב אמסלם.

את הסקר ביצע מכון 'מאגר מוחות' בקרב מדגם הסתברותי ואקראי של 1,233 משיבים.

הסקר מגלה כי שיעור ההיכרות של המשיבים עם חבר הכנסת הרב חיים אמסלם (33%) גבוה יותר מאשר שיעור ההיכרות המקביל עם חבר הכנסת עתניאל שנלר מ'קדימה' (29%).

ב'מאגר מוחות' מגלים כי התמיכה בעמדותיו של חבר הכנסת הרב חיים אמסלם שהוצגו בסקר הייתה גבוהה. את התמיכה הגבוהה ביותר קיבלה העמדה שיש לשלב את הציבור החרדי בשוק העבודה. לעומת זאת את התמיכה הנמוכה ביותר באופן יחסי קיבלה העמדה שיש לערוך שינויים ורפורמה מעמיקה בגישה ובהתנהלות של הרבנות הראשית מול האזרח. התמיכה בעמדות אילו עלתה בהשוואה לסקר הקודם.

באשר לעימות המתוקשר בין הרב אמסלם לסיעת ש"ס וסובביו של מנהיגה הרוחני, הרב עובדיה יוסף. כ-38% מבעלי הדעה מתנגדים או מתנגדים מאוד לעמדה לפיה הרב עובדיה יוסף מנוהל בשנים האחרונות על ידי עוזריו, עמדה אותה נשא הרב אמסלם בהזדמנויות רבות. 49% מבעלי הדעה מסכימים או מסכימים מאוד לקביעה זו.

יצוין כי חילונים הם הקבוצה שנוטה ביותר להסכים לקביעה זו (ציון 3.62 בממוצע) וחרדים הם הקבוצה שנוטה ביותר להתנגד לקביעה זו (ציון 2.27 בממוצע).

עם זאת מסתבר מהסקר כי לכ-53% מבעלי הדעה יש נכונות להקשיב לביקורת הנמתחת על הרב עובדיה יוסף בעוד שלכ-38% מבעלי הדעה אין נכונות כזאת. ל-49% מבעלי הדעה יש נכונות להסכים לביקורת כזאת, בעוד שלכ-35% מבעלי הדעה אין נכונות להסכים לביקורת כזאת.

באשר לחרם שהטיל הרב עובדיה יוסף על הרב אמסלם טענו 62% מהנסקרים בעלי הדעה כי חרם זה משפיע לשלילה על סמכותו התורנית של הרב אמסלם, בעוד שלדעת 16% הדבר משפיע לחיוב על סמכותו התורנית.

סוגיה נוספת הנוגעת לש"ס היא מנהיגותו של היו"ר הנוכחי, השר אלי ישי. מקרב מצביעי ש"ס בעלי הדעה, 41% סבורים כי אלי ישי מייצג כיום בצורה הטובה ביותר את הערכים האמיתיים של יהדות ספרד המסורתית, 32% סבורים כי אריה דרעי מייצג אותם,  וכ-15% סבורים שדווקא הרב אמסלם הוא המייצג בצורה הטובה ביותר את הערכים האמיתיים של יהדות ספרד המסורתית.

נתון מעניין אותו מגלה הסקר קובע כי "ההזדהות עם הרב חיים אמסלם גבוהה יותר מההזדהות עם הרב עובדיה יוסף בקרב בעלי הדעה". כ-29% מזדהים עם הרב אמסלם בעוד שכ-25% מזדהים עם הרב עובדיה יוסף.

פילוח נתון זה מגלה כי בקרב קבוצת החרדים (65.1%) והחרד"לים (66.7%) ההזדהות הגבוה ביותר היא עם הרב עובדיה יוסף. זאת בעוד בקרב קבוצת החילונים (31.6%) והמסורתיים (26.3%) ההזדהות הגבוהה ביותר היא עם הרב אמסלם.

באשר לעתידה של תנועת 'עם שלם' כ-42% מבעלי הדעה סבורים שהתנועה צריכה להתמודד בבחירות כמפלגה עצמאית. בקרב הסבורים שעליה להצטרף למפלגה קיימת, 16% חושבים שעליה להצטרף לש"ס, 13% חושבים שעליה להצטרף לקדימה, כ-12% חושבים שעליה להצטרף לבית היהודי, וכ-12%  חושבים שעליה להצטרף לליכוד.

ומה באשר להצבעה לתנועה? 5% (כחמישה מנדטים) מבעלי הדעה טוענים שקיים סיכוי גבוה שיצביעו לתנועת "עם שלם". אחוזים אילו דומים מאד לאחוזים שנמצאו בסקר הקודם. סיכויי ההצבעה הגבוהים ביותר לתנועת "עם שלם" הם בקרב חרדל"ים (ציון של 1.78). בקרב החרדים סיכויי ההצבעה הגבוהים ביותר לתנועה הם בזרם הספרדי (1.21), ובחלוקה לפי עדתיות סיכויי ההצבעה הגבוהים ביותר הם בקרב הספרדים (1.32). סיכויי ההצבעה לתנועה גבוהים יותר בקרב מי שלפחות אחד ההורים או הסבים שלו הוא יליד מרוקו (1.42).

עוד עולה כי רוב בעלי הדעה (54%) סבור שהרב אמסלם לא צריך להתמודד בבחירות לכנסת ברשימה משותפת עם אריה דרעי. כ-42%  סבורים שעליו לעשות זאת. דעה זו חזקה בעיקר בקרב המסורתיים (2.91) וחלשה בקרב החרדים (2.33).

באשר לשותפויות פוליטיות אחרות רוב בעלי הדעה (46%) סבורים שהרב אמסלם לא צריך להתמודד בבחירות לכנסת ברשימה משותפת עם מפלגת הבית היהודי. לעומתם 42% מבעלי הדעה סבורים שעליו לעשות זאת. עמדה זו חזקה בעיקר בקרב דתיים לאומים (3.33) ובקרב חרד"לים (3.09).

סוגיה זו מסתעפת ומתברר כי כ-52% מקרב מי שהיו מצביעים לאחת משלוש המפלגות: ש"ס בראשות אלי ישי, מפלגה בראשות אריה דרעי, ו"עם שלם" בראשות הרב אמסלם, היו מצביעים למפלגתו של הרב אמסלם.

בתסריט בו בבחירות הקרובות אריה דרעי, אלי ישי וש"ס יתמודדו ברשימה אחת, ומולם יתמודד הרב אמסלם בתנועת "עם שלם" כ-24% היו מצביעים ל"עם שלם", יותר מאשר למפלגה המשותפת לש"ס אלי ישי ואריה דרעי (18.5%).

בתסריט בו בבחירות הקרובות יתמודדו בין היתר ש"ס בראשות אלי ישי ו"עם שלם" בראשות הרב אמסלם, כאשר אריה דרעי מצטרף לאחת המפלגות הקיימות ולא לש"ס, 29% מבעלי הדעה היו מצביעים למפלגתו של הרב אמסלם, 15% לש"ס, ו-14% למפלגה אחרת עם אריה דרעי.