שחרור מחבלים
שחרור מחבלים פלאש 90

בשעות האחרונות התקיימה ישיבת הערכות בלשכת מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף, העומד בראש הצוות הבינמשרדי הממונה על הצעדים המשפטיים והארגוניים לביצוע שחרור האסירים והעצורים.

במשרד המשפטים מציינים כי הישיבה עסקה בתיאומים הדרושים בין כל הגורמים הרלבנטים לביצוע העסקה ובליבון הסוגיות המשפטיות הכרוכות בה.

משרד המשפטים נערך לפרסם את רשימת 450 האסירים שישתחררו בשלב זה, וכן רשימת 27 האסירות,  לכל המאוחר ביום ראשון הקרוב בשעות הבוקר.הרשימה תפורסם באתר האינטרנט של שירות בתי הסוהר, ועם עלייתה לאויר תפורסם על כך הודעה. ממועד פרסום הרשימה ועד למועד השחרורים, יפעל מרכז מידע במשרד המשפטים למענה טלפוני לפניות מן הציבור, אומרים במשרד."כפי שנעשה בעבר, בכוונתנו להעמיד לרשות הציבור טווח זמן של לפחות 48 שעות מרגע פרסום רשימת האסירים, לצורך העברת הסתיגויות והתנגדויות לשחרור כזה או אחר", אומרים במשרד המשפטים.