הרב אלון
הרב אלון

פורום תקנה מבהיר הבוקר (חמישי) באתר האינטרנט הרשמי שלו, כי התלונות בעקבותיהן הוגש כתב האישום נגד הרב אלון אינן אותן תלונות בגינן פרסם הפורום את הודעותיו.

"התלונות שהובאו בפני פורום תקנה ושבגינן פרסם הפורום את הודעותיו הקודמות, אינן אלה המופיעות בכתב האישום הנוכחי, אלא תלונות בגין מעשים שבעת ביצוען לא היו בגדר עבירות פליליות, או שחלה לגביהן התיישנות", נאמר בהודעה.

בפורום מציינים, כי "התלונות שבגינן הוגש כתב האישום היו בגדר עבירות פליליות בעת ביצוען , ולכן הופנו למערכת המשפטית".

מעבר לכך מודגש בהודעת הפורום, כי "פורום תקנה חוזר ומאשרר את הודעותיו הקודמות בעניינו של הרב אלון , ללא קשר להליך המשפטי שנפתח ולתוצאותיו".