ביהמ"ש ביטל הדחת חבר מועצת העיר נהריה

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה, אברהם אליקים, החליט לבטל את הדחת יו"ר האופוזיציה בעריית נהריה בידי ראש העיר, ג'קי סבג.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ט בחשון תשע"ב

ביהמ"ש ביטל הדחת חבר מועצת העיר נהריה-ערוץ 7
מתקפה מסיונרית. נהריה
פלאש 90

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה ,אברהם אליקים, החליט לבטל את הודעת ההתפנות שנתן ראש עיריית נהריה, ג'קי סבג, לאשר שמואלי יו"ר האופוזציה במועצת עיריית נהריה, שמשמעותה הפסקת כהונתו במועצת העיריה.

שמואלי, חבר מועצת עירית נהריה, הנמנה על חברי האופוזיציה במועצת העיר ומשמש גם כיו"ר ההסתדרות במרחב גליל מערבי, התחייב במסגרת הליך משפטי קודם שלא להימצא בניגוד עניינים בין שני תפקידיו, ובין היתר, לא להיות מעורב במישרין או בעקיפין בכל עניין הקשור בעובדי עיריית נהריה או בוועד העובדים בעיריה.

ראש העיר החליט כי העותר פעל בעניין המתנ"ס ועובדיו מתוך ניגוד עניינים באופן אסור על פי הדין ובניגוד להתחייבות תוך הפנייה ל-3 פעולות: משלוח מכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים , כתיבת מכתב ביחד עם אחרים לראש העירייה ובו התייחסות למתנ"ס והשתתפות בהפגנה של עובדי המתנ"ס.

השופט אליקים ציין, כי כיום אין מחלוקת בין הצדדים כי לראש העירייה סמכות להוציא הודעת התפנות גם בעילה של ניגוד עניינים, אין גם מחלוקת כי העותר אכן עשה את שלושת הפעולות המוזכרות בהודעה והשאלות הטעונות הכרעה הן האם מדובר בפעולות שנעשו תוך ניגוד עניינים ואם התשובה לשאלה זו חיובית, האם הדרך בה פעל ראש העירייה הינה סבירה ומידתית.

השופט קבע, כי גם אם ניתן היה לסבור כי יש לראות לכאורה בעובדי המתנ"ס כעובדי עיריה לצורך שאלת ניגוד הענינים, קשר זה הוא קשר רחוק מאוד, לא מובן מאליו והיתה חובה לבררו מבחינה עובדתית ומשפטית, בטרם "חריצת הדין" ע"י ראש העיריה. עוד החליט השופט כי ניתוח התנהגות הצדדים, מעמדם ובחינת מישור הזמן מוביל למסקנה כי הצעד בו נקט ראש העיריה שמשמעו הפסקת כהונתו של יו"ר האופוזיציה שנבחר בבחירות דמוקרטיות הוא צעד קיצוני ובלתי מידתי בהתחשב בשלוש הפעולות המוזכרות בהודעה ובהתחשב במעמד עובדי המתנ"ס שכאמור אינם עובדי עיריה והקשר שלהם לעיריה הוא קשר רחוק מאד.

השופט הוסיף וקבע, כי ראש עירייה חייב לזכור כי השימוש בסמכויותיו לפי החוק (סעיף 123א לפקודת העיריה), ככל שמדובר בפסילת חברתו של חבר מועצת עיר, במיוחד כשמדובר ביו"ר האופוזיציה, חייב להעשות בזהירות ורק כאמצעי אחרון במידה וקיים אמצעי פוגעני פחות. מיותר לציין כי הסמכות שניתנה לראש העיריה מכח החוק אינה אמצעי לניגוח יריבים פוליטיים.

השופט ביטל את החלטת ראש העיר להתפנות העותר מכהונתו במועצה וחייבו לשלם לעותר הוצאות משפט בשיעור של 10,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.