שוב מתברר שכדי לדעת מה באמת חושבים הפלשתינים צריך להכיר את כלי התקשורת שלהם. ארגון 'מבט לתקשורת הפלשתינית' מדווח על מתקפה ממוקדשת של הרש"פ על הצהרת בלפור.

על פי דיווח מיוחד של ראשי 'מבט' איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק מדי שנה, ביום הזיכרון להצהרת בלפור, ההצהרה שבה הביעה בריטניה תמיכה בהקמת בית לאומי בארץ ישראל לעם היהודי, מקפידים מנהיגי הרשות הפלסטינית והתקשורת הרשמית שלה לתקוף את ההצהרה באמירות קשות. זאת על פי הנרטיב הפלסטיני ולפיו אין ליהודים כל היסטוריה בארץ, ולכן אין להם בה זכות קיום כמדינה. יוצא מכך, שישראל קיימת אך ורק בגלל הצהרת בלפור.

השנה ארגנו משרד ההסברה ומשרד התרבות של הרש"פ סדנה לתלמידות תיכון בטולכרם בשיתוף עם מינהלת החינוך בעיר. במהלך הסדנה התלמידות כתבו "מכתבי צער וכאב למלכת הממלכה המאוחדת, אליזבת השנייה, ולשר החוץ הבריטי, וויליאם הייג - המדינה שאיגרת שר החוץ שלה, ארתור ג'יימס בלפור, גרמה לעם הפלסטיני סבל מתמשך," כך דיווח העיתון הרשמי של הרש"פ.

אחת התלמידות כתבה למלכה אליזבת: "הסיבות האמיתיות שגרמו לבלפור לתת את הבטחתו השחורה, שהראשונה שבהן היא[הרצון] להיפטר מהיהודים באירופה ולהעניק להם פרס על אמצעי רצח העם שהם המציאו, אשר סייעו לבריטניה לקטול יותר בני אדם".

דבריה אלה של התלמידה תואמים את דבריהם של מנהיגי הרש"פ והתקשורת הרשמית הפלסטינית כפי שהתפרסמו בהזדמנויות רבות ולפיהם הקמת מדינת ישראל הייתה מזימה אירופית שנועדה להיפטר מהיהודים שחיו באירופה, מאחר שהיהודים היוו נטל על החברה האירופית.

תלמידה אחרת כתבה למלכת אנגליה: "[הנערות הפלסטיניות] עודן משלמות את מחיר הבטחת בלפור בדם ובדמעות, משום שהוא [בלפור] 'החליט לנדב ארץ שאינה שלו לעם [היהודים] שאינו זכאי לה, ללא שום הצדקה, שהרי העם הפלסטיני לא תקף את בריטניה ולא חשב לפלוש ללונדון'".

העיתון היומי של הרש"פ גם דיווח כי חבר הוועד הפועל של אש"ף, זַכַּריַא אל-אַרַ'א, דרש מבריטניה "לשאת באחריותה כלפי העם הפלסטיני ולכפר על שגיאותיה, בשל היותה האחראית העיקרית לטרגדיה שלו (של העם הפלסטיני), ולהודות בטעות הקשה שהיא ביצעה נגדו, כאשר אפשרה ליהודים, באמצעות הבטחתה הארורה, להשתלט על האדמה הפלסטינית ולהקים את מדינתם על חורבות הערבים והכפרים הפלסטיניים שנהרסו בשנת 48".

חבר תנועת פת"ח, פאיז אבו עיטה, כינה את הצהרת בלפור - "הפשע הגדול ביותר שהקהילה הבינלאומית אחראית עליו". מהדורת חדשות בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית התייחסה ל"הבטחת בלפור הארורה" בתור "הבטחה  שממיטה קלון על האנושות".