הכנרת ממשיכה לרדת

רשות המים: חסרים לכנרת 4.9 מטרים השווים ליותר מ- 800,000,000,000 ליטר של מים. זאת לאחר צמצום ניכר במדיניות השאיבה.

אורנית עצר , י"ז בכסלו תשע"ב

כנרת
כנרת
קובי פינקלר

לאחר רצף של שבע שנים מעוטות גשמים עד שחונות, מאגרי המים העיקריים של המדינה נותרו ללא עתודות מים והמחסור מסתכם בכ- 2 מיליארד קוב מים (כ- 2,000,000,000,000 ליטר), כשבחלק ממקורות המים אנחנו מצויים עמוק מתחת לקווים האדומים, כך נמסר הבוקר מרשות המים.
 
עוד נמסר כי מפלס הכנרת ממשיך לרדת וירד עוד חצי סנטימטר מאתמול. מפלס הכנרת עומד כיום על רום של 213.70- מ',  70 סנטימטר מתחת לקו האדום התחתון (קו אשר רצוי לא לרדת תחתיו) וחסרים 4.9 מטר לכנרת מלאה.
 
מפלס הכנרת נמצא עדיין בירידה (למעט עלייה של 1 ס"מ שנרשמה באמצע נובמבר) והשלים כבר ירידה של 30 ס"מ מתחילת השנה ההידרולוגית.
 
ברשות המים מדגישים כי אם לא ירדו כמויות משקעים גבוהות בסוף חודש דצמבר נפחי המים הזמינים בחודש זה צפויים להיות נמוכים משמעותית מהנפחים הממוצעים ולהסתכם בכ- 15 מלמ"ק, פחות מחצי מהממוצע.

הם מסבירים כי עד כה כמויות הגשמים שירדו לא תרמו באופן ניכר למקורות המים, בעיקר עקב האזורים בהם התמקד הגשם (רצועת החוף) והפריסה הגדולה בין מופעי הגשם דבר אשר גורם להתייבשות מחודשת של הקרקע ומניעת זרימות ו/או חלחול אפקטיביים.