מבקר המדינה: אי סדרים חמורים בעיריית אלעד

ביקורת שבוצעה בעיריית אלעד חשפה ליקויים רבים, מרביתם חמורים במיוחד, בפעולותיה של העירייה והעומד בראשה, הרב יצחק עידן.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ד בכסלו תשע"ב

מבקר המדינה: אי סדרים חמורים בעיריית אלעד-ערוץ 7
יפקח? שר הפנים ישי בביקור באלעד
פלאש 90

דו"ח מבקר המדינה, אשר פורסם אחר הצהריים, קובע כי ביקורת שבוצעה בעיריית אלעד חשפה ליקויים רבים, מרביתם חמורים במיוחד, בפעולותיה של העירייה בכל הנוגע לכיבוד הכללים הבסיסיים של מינהל ציבורי תקין - חוקיות, חיסכון, בטיחות ושקיפות; חלק מהפעולות נעשו שלא לפי הוראות מפורשות שבדין ואף שלא לפי החלטות של הממשלה ושל שר הפנים והוראות חד-משמעיות של הגורמים המוסמכים במשרדו.

הדו"ח מציין, כי פעולות אלה של העירייה, לא זו בלבד שהן מערערות את אמון הציבור בה לעניין תפקודה והאינטרסים המניעים אותה, אלא שבתחומים שונים - ובראשם בנושא החיבורים הבלתי חוקיים לחשמל - יש בהן כדי לסכן את בטיחות התושבים בעיר, עד כדי סכנה ממשית לחיים, לגוף ולרכוש.

המבקר מוסיף וקובע, כי על העומדים בראשות העירייה להקפיד לקיים את הליכי קבלת העובדים לשורותיה לפי ההוראות, ההנחיות והתקנות שנקבעו בעניין זה ולפי עקרונות בסיסיים של מינהל תקין. כמו כן עליהם לתכנן מראש את רכישות הטובין והשירותים ולאפשר לזכיינים שונים להוזיל את מחירי השירותים הניתנים לעירייה, לייעל את הליך טיפולה בתלונות התושבים, לשתף פעולה עם רשויות החוק המוסמכות כדי לסלק או לפרק לאלתר את כל חיבורי החשמל הלא חוקיים בתחום שיפוטה.

עוד נקבע בדו"ח, כי על משרד הפנים מוטלת החובה לבדוק ביסודיות ובהקדם האפשרי את תפקודה של הנהלת עיריית אלעד ולהעמידה על חומרתן הרבה של התופעות שנגלו. על המשרד אף לעקוב בקפידה אחר הפעולות שהעירייה נדרשת לנקוט לתיקון הליקויים וכן לנקוט כל צעד נוסף שיראה לנכון על מנת להבטיח תפקוד תקין וראוי של העירייה בתחומים שנבדקו, תוך ציות לחוק ולגורמים המוסמכים ושמירה על האינטרס הציבורי ועל בטיחותם של תושבי העיר.