ממתינה בכליון עיניים. בייניש
ממתינה בכליון עיניים. בייניש פלאש 90

שופטי בג"ץ, הנשיאה ביניש, השופטת אסתר חיות והשופט ניל הנדל דחו את עתירת התנועה לאיכות השלטון ואישרו את מינויו של ח"כ לשעבר מטעם ישראל ביתנו, יוסף שאגאל, לתפקיד לשגריר ישראל בבלרוס.

השופטים החליטו שזיקתו של שאגאל לשר ליברמן איננה פוסלת אותו אוטומטית לתפקיד, וכי כישוריו היחודיים של שאגאל בהחלט מספיקים על מנת להסביר את מינויו לתפקיד במסלול של פטור ממכרז על ידי ועדת המינויים.

לדברי השופטת נאור, "יש אכן בעיה של נראות בכך שעל רקע החשדות שהובילו לסיום תפקידו של השגריר הקודם בבלארוס בחר בכל זאת שר החוץ למנות שגריר בבלארוס כאחד מבין אחד-עשר המינויים האפשריים ללא מכרז ושלא מתוך הסגל הדיפלומטי של משרד החוץ".

אולם השופטת הוסיפה, כי "אינני סבורה כי עלה בידי העותרת להראות כי על פי המבחן האובייקטיבי הנוהג בהקשר זה מתקיים לגביו ניגוד עניינים בעצם הצעת המועמד. זאת בהינתן העובדה כי הממשלה במליאתה ולא שר החוץ היא הגורם המאשר את המינוי וכן בהינתן העובדה שטרם קבלת ההחלטה על דבר המינוי נדרשה לעניין זה ועדת מינויים מקצועית ובלתי תלויה המורכבת מנציב שירות המדינה ומשני אנשי ציבור שאין להם זיקה אישית, עסקית או פוליטית לחבר ממשלה כלשהו".

"בנסיבות אלה ומשניתן למנוע את הפוטנציאל של ניגוד העניינים, ככל שיש כזה, בכך שמידע רגיש הנוגע לשר החוץ ליברמן לא יועבר דרך השגרירות, ובהנחה כי רשויות אכיפת החוק בישראל אכן כך ינהגו, נראה כי אין מקום לנקוט באמצעי הדרסטי של פסילת מינויו של שאגאל לשגריר בבלארוס כהחלטת הממשלה, שאימצה בעניין זה את המלצת ועדת המינויים. בשל כל הטעמים המפורטים לעיל אציע לחבריי לדחות את העתירה בלא צו להוצאות", קבעה כאמור חיות אשר קיבלה את הסכמת חבריה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו