השכר הממוצע באוקטובר: 8,555 ש"ח

השכר הממוצע במשק בחודש אוקטובר 2011 עמד על 8,555 ש"ח, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ג בטבת תשע"ב

כסף שטרות
כסף שטרות
פלאש 90
בחודש אוקטובר 2011 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 8,555 ש"ח. מספר משרות השכיר עמד על 2.976 מיליון. זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

בלמ"ס מציינים, כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011 עלה מספר משרות השכיר ב-0.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.6% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2011.

נתוני המגמה מצביעים גם על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-4.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.9% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2011.

בנוסף מצביעים נתוני המגמה על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2011 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-4.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.8% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2011.

כמידי חודש בחודשו, גם באוקטובר היו שיאני השכר עובדי חברת החשמל ומקורות אשר שכרם הממוצע עמד על 20,270 שקל. אחריהם עובדי הגופים הפיננסים עם שכר ברוטו ממוצע של 14,055 שקל. במינהל הציבורי עמד השכר הממוצע ברוטו על 12,900 שקל. בתעשייה עמד השכר ברטו הממוצע על 11,528 שקל.

את הרשימה סוגרים עובדי מערכת החינוך ששכרם הממוצע באוקטובר עמד על 7,180 שקל. בחקלאות עמד השכר הממוצע על 5,863 שקל ובתחתית הרשימה - עובדי אירוח ומזון עם שכר ברוטו ממוצע של 4,192 שקל.