האם יהפוך כל פסק אחרי חודשיים לסרבנות גט?

כל פסק דין לגירושין יחשב לאחר חודשיים כסרבנות גט. כך ממליץ יו"ר הועדה לביקורת המדינה. ראש בתי הדין הרבניים: נשקול זאת לחיוב.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ג בטבת תשע"ב

בוועדה לביקורת המדינה שכונסה היום (רביעי) המליץ יו"ר הועדה ח"כ רוני בר-און (קדימה) למנהל בתי הדין הרבניים הרב שלמה דייכובסקי, שכל המלצה או פסק-דין לגט תתבצע תוך 60 ימים. באם לא ייעשה כך, יחשב הצד המעכב כסרבן גט, ויוטלו עליו סנקציות כעיכוב יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, הגבלת חשבון בנק, מניעת כהונה בתפקיד ציבורי ועוד. הרב דייכובסקי הבטיח לקדם את זאת בחיוב, ואף הוסיף כי "לא אמור לחלוף יותר מחודש מפסק הדין לגירושין – ועד מתן הגט". בהמשך הזמין הרב דייכובסקי, את כל מעוכבות ומסורבות הגט שתיקיהם מעוכבים זמן רב בבית הדין - לפנות אליו ישירות.

על-פי טענת דו"ח מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר-אילן, כ- 90% מהתיקים בבתי הדין הרבניים בשנים 2000-2008 בעניין גיטין הם "פסקי דין לגירושין", 6.2% הם חיוב לגט, 4% הם המלצה לגט, ורק 0.3% הם כפיית גט. הפרופסור רות הלפרין-קדרי, ראש מרכז רקמן, הוסיפה וטענה כי "הסיבה המרכזית לחוסר יעילות צווי ההגבלה המוטלים על סרבני הגט, נובעת מחוסר היכולת של בתי הדין לעקוב אחרי ביצוע הגט, וכן מהעובדה כי הוצאת הסנקציות מחייבת הליך משפטי נפרד מהגט".

עוד נידונו בוועדה כשלים נוספים עליהם מצביע דו"ח מבקר המדינה וביניהם נכללים עיכוב פסקי הדין על-ידי מזכירות בתי הדין הרבניים, רישומים שגויים, תיקים לא מטופלים, נוכחות חסרה של דיינים, ואף עיסוק של דיינים בעיסוקים נוספים ללא היתר. "העוברים את ייסורי בתי הדין בשל סרבול המנהלה, עוד ישנאו בשל כך את התורה כולה" טען יו"ר הוועדה בר-און. יוזמת הדיון ח"כ מרינה סולודקין (קדימה) התרעמה על כי "למרות החוק שהתקבל בדבר יישום פסקי הדין הרבניים עוד בשנת 1995, הסבל עדיין נמשך".

חבר הכנסת ניצן הורוביץ (מרצ) הדגיש כי נמצאו ליקויים ב- 83% מן התיקים הנידונים בבית הדין הרבני בתל-אביב, וב- 75% מן התיקים הנידונים בפתח-תקווה. "העובדה שלמרות שסוכמה נתינת גט ולא נקבע מועד למסירתו, היא מקוממת". לדבריו הצטרפה עו"ד בת שבע שרמן-שני מעמותת "יד לאישה", ואמרה שלמרות שבתי הדין מוציאים נגד סרבן הגט הוראה לשלילת רישיון למשל, הם אינם מזמינים את הסרבן להפקיד את רישיונו, ועל כן הוא יכול להמשיך לנהוג.

עוד עסקה הועדה בסוגיית חוסר קבלתן של נשים לתפקידי מנהלה בבתי הדין הרבניים. הרב דייכובסקי הגיב לכך, ואמר שאינו רואה בעיה בכך שנשים תמלאנה תפקידי מנהלה, ואף שאישה תתמנה למנהלת בתי הדין הרבניים. הרב דייכובסקי הוסיף כי נתוני מרכז רקמן לא מקובלים עליו, כיון שהוא-עצמו הטיל סנקציות על בעלים סרבנים יותר ממה שהמרכז דיווח. לדבריו, כיום פועלת בבתי הדין מערכת מחשוב מתקדמת העולה אף על זו שבמערכת בתי המשפט, מתבצע מעקב אחרי איחורי דיינים והם אף ננזפים על-כך, וקרא לעדי ראיה על איחורים לפנות אליו ולדווח לו על כך. הרב דייכובסקי הדגיש כי עדיין הוא מודאג מרמת אבטחת המידע בבתי הדין.