היועמ"ש: לא לאשר כל פשרה בתביעה יצוגית

בית המשפט אישר את עמדת היועץ המשפטי, לפיה אין לאשר פשרה בתביעה יצוגית שהוגשה כנגד הוט, עקב חשש לפגיעה בחברי הקבוצה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד בטבת תשע"ב

משפט
משפט
פלאש 90

שופט בית המשפט המחוזי בת"א, יצחק ענבר, החליט לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה אשר הגיש התנגדות להסכם פשרה בתיק התביעה היצוגית שהגיש אילן שירי שירי נגד הוט טלקום שותפות מוגבלת, כך שהסכם הפשרה לא אושר ובמקומו אושר הסכם הסתלקות.

התובענה היצוגית הוגשה כנגד חברת הוט טלקום. לטענת התובע היצוגי, אילן שירי, האותיות שבהן נכתב החוזה האחיד של החברה היו קטנות ממה שנדרש על פי תקנות הגנת הצרכן (גודל אותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה-1995. הצדדים בתיק הגיעו להסכם פשרה שיחול על כלל ציבור לקוחותיה של החברה. הסכם הפשרה לא הבחין בין מי שהוטעה בשל הגודל הקטן של האותיות ואולי נגרם לו נזק לבין מי שלא הוטעה. בהסכם הפשרה התחייבה הוט כי היא תגדיל את האותיות בחוזים שלה וכי תפרסם לציבור שהחוזה שלה מצוי באינטרנט וכן הצעה ללקוחות לבחור הטבה אחת מכמה (תא קולי חינם לשלשה חודשים, ערוץ טלביזיה חינם לחודש מרשימת ערוצים או חודש חינם של רשת אלחוטית).

מנגד הוסכם, כי כלל לקוחות הוט שנפגעו לא יוכלו לתבוע את החברה על כך שהחוזה שלה נכתב באותיות קטנות מדי גם אם הוטעו ואף נגרם להם נזק.

היועץ המשפטי לממשלה התנגד וטען, כי היות וחוק תובענות ייצוגיות קובע כי רק אדם שיש לו עילת תביעה אישית יכול להגיש תובענה ייצוגית, מי שאין לו עילת תביעה אישית לא יוכל לכבול את הקבוצה להליך של תובענה יצוגית.

עוד טען היועץ, כי הסדר הפשרה שהציעו הצדדים בתיק אינו הוגן, שכן הפיצוי שהצדדים הסכימו ביניהם אינו משקף את הנזק האמיתי שיכול שחברי הקבוצה סבלו. כתוצאה מכך אף ניתן לומר כי לא קיימות שאלות משותפות לכלל חברי הקבוצה שמאפשרות דיון משותף במסגרת הליך של תובענה יצוגית.

עמדת היועץ התייחסה גם לתכלית חוק תובענות ייצוגיות. לדעתו, תובענה יצוגית הינה כלי עוצמתי שיש בו יתרונות וחסרונות והשימוש בו צריך להיות בזהירות ראויה; הסכם פשרה בין צדדים בתובענה יצוגית אשר אושר בידי בית משפט על פי חוק תובענות יצוגיות, חוסם את הגישה לערכאות של חברי הקבוצה. שימוש לרעה בתובענה ייצוגית, עלול להביא להגשת תובענות סרק וכן לתמרץ נתבעים "לקנות סיכונים" במחיר נמוך, בהתאם לנסיבותיו של התובע הייצוגי ובאופן שאינו משקף את הנזק האמיתי שייתכן ונגרם לשאר חברי הקבוצה.

על כן, תובע יצוגי אשר אין לו עילה אישית לתבוע, ובמקרה של התובענה היצוגית המסוימת הזו, לא הוכיח כי הוטעה עקב גודלן של האותיות בחוזה האחיד, אינו יכול לתבוע בשם אלה אשר הוטעו. משקיבל בית המשפט טענה זו, בחרו הצדדים לתיק להימנע מלסיים את ההליך בהסכם פשרה וההליך נסתיים בהסכם הסתלקות אשר אינו מונע מלקוחות של הוט להגיש תביעות עתידיות ככל שנפגעו.