רותם כינה את גלאון "בהמה" וננזף

ועדת האתיקה החליטה להטיל "נזיפה" על ח"כ רותם בשל התבטאויות לא הולמות כלפי ח"כ גלאון כשאמר לה במהלך ישיבה: "את אפילו לא בהמה".

אורנית עצר , כ"ט בטבת תשע"ב

ח"כ רותם נגד עו"ד ינון
ח"כ רותם נגד עו"ד ינון
פלאש 90

ועדת האתיקה החליטה להטיל נזיפה על ח"כ דוד רותם בשל התבטאויות לא הולמות כלפי ח"כ זהבה גלאון כשאמר לה במהלך ישיבת ועדת החוקה "את אפילו לא בהמה", וכאשר הועלה למחרת לשידור בתכנית הרדיו, אמר כי הוא נהנה להיות בריון וכי יכול להיות שהיה נותן סטירה לשדרן אם היה לידו.

הקובלנות לועדת האתיקה הוגשו על ידי שלושה קובלים שונים: מר אלון לוקר, מר אורן ילינק ומר שלומי יודלביץ.

בתכנית הרדיו האמורה מיום 17.11.2011, נשמעו חילופי הדברים הבאים:

שי ודרור: רצינו רק להגיד שאתה אמרת שלא אמרת לה בהמה, ובעצם אתה צודק כי אמרת לה "לא בהמה".
חה"כ רותם: נכון, אפילו לא בהמה.
שי ודרור: אז מה זה אומר בעצם, מה היא כן?
חה"כ רותם: אני לא פוגע בבהמות.
שי ודרור: רגע, היא בהמה?
חה"כ רותם: אני לא אמרתי שהיא בהמה, אמרתי אפילו לא בהמה.
שי ודרור: היא פחות מבהמה, מה זאת אומרת "אני לא פוגע בבהמות", אם תקרא לה בהמה אז בעצם אתה תעליב את הבהמות.
חה"כ רותם: יש התנהגות בהמית ויש התנהגות שהיא אפילו לא מגיעה להתנהגות בהמית.
שי ודרור: אבל גם ההתנהגות שלך לא הייתה ממש ראויה, מנופף בפטיש וצועק.
חה"כ רותם: אני לא ביקשתי ממך הערות על ההתנהלות שלי.

שי ודרור: אתה חושב שזאת התנהגות כן ראויה?
חה"כ רותם: בהחלט.

חה"כ רותם מסר בתגובתו לוועדת האתיקה כי הקובלנות נגדו מוצדקות, וכי "חרף הביטויים הקשים שנשמעו כנגדי הן בדברי חה"כ גלאון שכינתה אותי "בריון וגס רוח" והן בדברי שי ודרור שכינו אותי בריון ואלים, לא הייתי צריך להיגרר לרמתם הנמוכה ולהגיב כפי שהגבתי".

בהחלטת ועדת האתיקה נכתב כי "הועדה מכירה בחופש הביטוי הרחב המוקנה לחברי הכנסת, במיוחד כאשר מדובר בדברים הנאמרים בלהט ראיון בתקשורת או תוך כדי ויכוח, וממעטת לעשות שימוש בסמכותה כאשר מדובר בהתבטאויות של חברי הכנסת במסגרת תפקידם. עם זאת, קבעה הוועדה במספר מקרים כי התבטאות מעליבה ומבזה פוגעת פגיעה של ממש בכבוד הכנסת וחבריה ובאמון הציבור בכנסת".

עוד נכתב כי "במקרה זה, מצאה הוועדה כי חה"כ רותם נקט לשון גסה ומעליבה נגד חברת כנסת, שעליה חזר למחרת בשידור ברדיו. בכך פגע חה"כ דוד רותם בכבוד הכנסת ובכבוד חבריה, בניגוד לכללי האתיקה, ולפיכך החליטה ועדת האתיקה להטיל עליו נזיפה".