"לחיילים יש עולם הבא כמו להרוגי לוד"

ראש ישיבת פונוביז' וממנהיגי הציבור הליטאי הסביר כי אדם שמוסר את נפשו למען הצלת האחר יש לו חלק לעולם הבא, ללא קשר לקיום מצוות.

אפרים מורנו , ו' בשבט תשע"ב

הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין
צילום: חיים לוי
ראש ישיבת פוניבז' וממנהיגי הציבור הליטאי, הרב גרשון אדלשטיין, הפתיע את תלמידיו כשהתייחס לסוגיית לוחמי צה"ל ומסירות הנפש למען עם ישראל.
 
"גם חילונים שאינם שומרי תורה ומצוות, אם הם מוסרים את נפשם על הצלת אחרים מתוך אהבת הבריות, יש להם עולם הבא כמו הרוגי לוד שמסרו את נפשם לטובת בני העיר", אמר הרב בשיעור לתלמידיו.

הרב אדלשטיין סיפר את מעשה הרוגי לוד "וידוע המעשה שמובא בגמרא (תענית יח, ב) על הרוגי לוד שמסרו את נפשם להציל את כל העיר, והמעשה היה שמצאו בלוד בת מלך שנהרגה, וחשדו ביהודים שהם הרוצחים, והיתה גזירה שאם לא ימצאו את הרוצח יהרגו את כל היהודים, ובאו שני אחים ואמרו שהם הרוצחים, למרות שהם לא היו הרוצחים, כדי להציל את כל בני העיר, ואמרו חז"ל הרוגי לוד אין אדם יכול לעמוד במחיצתם".

בהמשך דבריו סיפר הרב על בחור בימי קום המדינה שלא רצה להגיד קדיש על אביו, "באותה תקופה שלטו הבריטים בארץ, וקבעו מכסה כמה יהודים יוכלו להיכנס לארץ, וניצולי שואה רבים שהגיעו לארץ גורשו על ידי הבריטים לקפריסין, והוא הלך ועמד בראש קבוצת מפגינים כדי שיניחו לפליטים להיכנס לארץ, והשוטרים הבריטים הזהירו אותם שלא יפגינו, אך הוא לא שמע להם והלך והפגין, והבריטים ירו בו והרגוהו".
 
"הנה בחור צעיר זה שלא היה מאמין ולא רצה לאמר קדיש אחר מיטת אביו, למרות הכל כיון שמסר את נפשו לטובת הפליטים, יש לו עולם הבא כמו הרוגי לוד, ואף על פי שהוא עשה את זה מתוך לאומיות, אין זה כמו לאומיות אצל גויים הנובעת רק מגאווה, אלא עשה זאת מתוך אהבת הבריות של יהודים, וגם חילונים שאינם שומרי תורה ומצוות, אם הם מוסרים את נפשם על הצלת אחרים מתוך אהבת הבריות, יש להם עולם הבא כמו הרוגי לוד שמסרו את נפשם לטובת בני העיר".
 
נציין כי הדברים הפתיעו את תלמידי הישיבה אשר הכירו את יחסו החם של הרב לחיילי צה"ל אך לא הבינו עד היכן הדברים מגיעים.

המידע הראשוני הגיע במייל האדום.