אכזבה מההסכם: מרבית עובדי הקבלן לא יקלטו

ההסכם המתסמן בין המדינה להסתדרות ישאיר את מרבית עובדי הקבלן במעמד זה. גורמים פוליטיים וחברתיים מביעים אכזבה קשה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ז בשבט תשע"ב

אכזבה מההסכם: מרבית עובדי הקבלן לא יקלטו-ערוץ 7
יוצא מעוד פגישה. עיני
פלאש 90

ח"כ דב חנין (חד"ש), יו"ר עמית בשדולה להעסקה ישירה, הביע אכזבה קשה מתוצאות ההסכם בין ההסתדרות לממשלה, אשר כפי שנראה לא יביא לצמצום ניכר בהעסקה הקבלנית מטעם הממשלה. 

לדבריו, "גם בעקבות השביתה הגדולה, נותרנו רחוקים מאוד מהעברה של כלל העובדים במערכת הציבורית להעסקה ישירה. אין שום סיבה שבמערכות הציבוריות, גם לאורך שנים רבות, עובדי הקבלן לא יוכלו להתקדם ולזכות בתוספות וותק לשכר".

"אין שום סיבה לא להפסיק מיד את ההעסקה הקבלנית של העובדות הסוציאליות, האחיות, המורים והמורות. העסקה ישירה היא הפתרון הנכון, האפשרי וכפי שמסתבר מהמחקרים שבידינו, גם הזול ביותר לקופה הציבורית", הוסיף חנין.

על פי ההסכם תקלוט המדינה להעסקה ישירה את מי שמכונה "עובדי כתף אל כתף", כלומר אותם עובדים המועסקים במשרדי הממשלה באמצעות קבלנים במשרות דמות למשרות בהן מועסקים עובדי מדינה.

עובדי השמירה והניקיון לא יקלטו בשירות המדינה, למרות דרישתה של ההסתדרות, אולם בשורה של צעדים ישופר שכרם וזכויותיהם יעוגנו בצורה טובה יותר.

העלאת שכרם של עובדי הקבלן תתבצע באמצעות מכרזי החשב הכללי, אשר יעגנו שורה של זכויות כדוגמת שכר מינימום גבוה מהמינימום במשק והפרשות סוציאליות מורחבות. במקביל תרחיב המדינה את אכיפת חוקי העבודה ותגדיל את מספר הפקחים האוכפים את חוקי העבודה פי שלושה.