אילוסטרציה
אילוסטרציה פלאש 90

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל הוועדה תמשיך להכין לקריאה ראשונה את ההצעה לתיקון חוק התקשורת בנושא רישיון לשירותי מודיעין, של ח"כ אמנון כהן וחברי כנסת נוספים.

ח"כ כהן מציע לחייב את חברות התקשורת למסור את פרטי ההתקשרות של המנויים שלהן לצד שלישי, שירצה להפיק מדריך התקשרות שיתחרה במדריך שמפעילה בזק.

בדיונים הקודמים הבהיר ח"כ כהן כי הצעתו "נועדה להכניס תחרות לשירות המודיעין של 144 שהוא מצוין אבל יקר". הוא הבהיר כי שוכנע שעל מנת לאפשר תחרות אמיתית בשירותי המוקד צריך לשנות את מספר המוקד של בזק – 144. עם זאת הוא הבהיר כי הסוגיה הזו וסוגיות נוספות שעולות מהצעת החוק שהגיש, שיש להן השפעה גדולה על הציבור, ייבחנו לעומק במסגרת הדיונים לקראת אישור ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

במהלך הדיון היום אישרה הוועדה כי בעלי הרישיונות הקיימים יוכלו לדרוש מחיר סביר עבור העברת המאגרים שלהן. אן לא תהיה הסכמה בין בעלי הרישיונות למפעילי המאגר החדשים, שר התקשורת יקבע את המחיר. עוד נקבע כי המפעילים החדשים לא יוכלו לעשות שימוש אחר במידע ולא יוכלו להעבירו לגורם אחר.

כמו כן דנה הוועדה בסעיף לפיו הקצאת מספר 144 של בזק תבוטל תוך 90 ימים מהיום שבו הוענק רישיון למתן שירותי מודיעין טלפוני. סמנכ"ל הרגולציה בבזק, שרון פליישר בן יהודה, אמרה כי בזק מתנגדת באופן נחרץ לסעיף הזה, כי משמעותו שגם אם מישהו יקים רק אתר אינטרנט, שיתחרה באתר החינמי של בזק, הדבר יוביל לכך שייקחו לבזק את 144 ויפגעו בשירות שניתן לציבור.

נציגי משרד התקשורת והמשפטים הסכימו לקבוע כי המספר יילקח לבזק רק אם בעל הרישיון החדש יתחייב להקים מוקד טלפוני. הוועדה אישרה את הצעת נציגי משרדי התקשורת והמשפטים וח"כ כהן הבהיר כי הוועדה תמשיך לדון בנושא לעומק בעת הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

עוד החליטה הוועדה כי שר התקשורת יהיה מחויב לקבוע תוך 5 חודשים תקנות שיסדירו את מתן הרישיונות לגופים החדשים שירצו להפעיל מוקד מודיעין. החוק עצמו ייכנס לתוקף 60 יום לאחר התקנת התקנות.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו