מפלס הכנרת עלה במהלך חודש מרץ ב- 83 ס"מ

מצב מקורות המים השתפר משמעותית בעקבות החורף האחרון ועלה מעל הקווים האדומים אך עדין חסרים כשני מיליארד קוב מים.

ניר הר זהב , י"ג בניסן תשע"ב

ממשיכה לעלות. הכנרת
ממשיכה לעלות. הכנרת
פלאש 90

בועדת התפעול שהתכנסה אתמול ברשות המים הוצגה תמונת המצב של כלל מקורות המים בישראל לקראת סיום עונת הגשמים הנוכחית, ממנה עולה כי הגשמים תרמו להעלאת מפלסי המים למעל לקווים האדומים.

מצב האוגר הצפוי בתום השנה ההידרולוגית הנוכחית הוא: באקוויפר החוף: 32 מיליון מ"ק מעל הקו האדום התחתון,  אך חסר מיליארד ו-258 מיליון מ"ק לאקוויפר מלא, בירת"ן: 107 מעל הקו האדום התחתון, אך חסר 343 מיליון מ"ק.

בכנרת: 137 מיליון מ"ק מעל הקו האדום התחתון, אך חסר 578 מיליון מ"ק לכנרת מלאה וסה"כ במערכת התלת אגנית: 276 מיליון מ"ק מעל קווים אדומים אך חסר 2 מיליארד ו- 179 מיליון מ"ק.

מרשות המים נמסר כי כמויות המשקעים בחודש מרץ היו בסביבות הממוצע הרב שנתי בשקלול ארצי עם שונות בין אגנית (כמויות מעל לממוצע באגן הכנרת, בסביבות הממוצע בירת"ן ומתחת לממוצע בחוף). 

בתחילת חודש אפריל עומדות כמויות המשקעים בשקלול ארצי (כנרת, גליל מערבי, ירת"ן וחוף) על 103% ביחס לכמות הממוצעת השנתית, כאשר באגן ההיקוות של הכנרת עומדת הכמות על 107% ביחס לכמות השנתית הממוצעת, בגליל המערבי על 110%, בירת"ן על 98% ובאגן החוף על  106%.
 
כנרת:

מפלס הכנרת עלה במהלך חודש מרץ ב- 83 ס"מ ועומד כיום על רום של 211.50- מ', 2.70 מטר מתחת לקו האדום העליון (כנרת מלאה). מתחילת השנה ההידרולוגית (1.10.2011) עלה המפלס ב- 1.86 מטר.

נפחי המים הזמינים בחודש מרץ 2012 הסתכמו בכ-147 מלמ"ק. נפח זה גבוה משמעותית מהנפח הממוצע לחודש זה וגבוה מהנפח שהתקבל בתקופה המקבילה אשתקד. נפח המים הזמינים אשר התקבל בחודש זה הינו הגבוה ביותר ב-9 השנים האחרונות. נפח המים הזמינים המצטבר מתחילת השנה מסתכם ב-369 מלמ"ק, גבוה מהנפח הממוצע הרב שנתי לתקופה זו.
 
ים המלח:

מפלס ים המלח עמד ב-1.04.2012 על רום של 425.80- מ', ירידה של 6 ס"מ ביחס למפלס בתחילת החודש הקודם. מתחילת השנה ההידרולוגית ירד מפלס ים המלח ב- 72 ס"מ.