"בדמייך חיי"- בונים בי"כ חדש באיתמר

זה עשרים ושמונה שנה שהישוב איתמר קיים והתושבים עדיין מתפללים בבית כנסת זמני, מבנה טרומי שבנוי ממספר קרוואנים ישנים.

יוזמה לקדם בניה של בית כנסת קבע נולדה לאחר רצח משפחת פוגל, אז החליטו להנציח את עשרים הנרצחים בני איתמר חללי הטרור, בבניין בית כנסת. השבוע נבחר הקבלן ע"י העמותה לפיתוח איתמר והעבודה החלה.

הרב נתן חי, רב הישוב אומר כי תחילת הבניה בערב הפסח היא מימושה של  הנבואה הנאמרת בהגדה של פסח  "ואומר לך בדמייך חיי".  

עד הרצח של בני משפחת פוגל התמהמהו בבנין בית הכנסת ומאז, החלה הפעולה הרצינית לקידומו. "בעזרת ה' התחלת הבניה בערב חג החירות היא ברכה ושמחה גדולה להשלמת המבנה שיאיר את איתמר ואת הרי השומרון" אומרים ביישוב, "עם השלמת בית המדרש של הישיבה, אנו עכשיו ניגשים לבנין בית הכנסת המרכזי ע"ש קדושי איתמר.  עתה העת לחזק את איתמר ולהאירה. זו הזדמנות של כלל ישראל לומר למרצחים ושולחיהם כי עם ישראל חי וקיים, ובנין מקום מרכזי לתפילה ולתורה הוא האור שידחה את החושך שביקשו לזרוע המרצחים ".

העמותה לפיתוח איתמר יצאה בפניה לציבור, להיות שותפים בבניית בית הכנסת המרכזי באיתמר.  וציבור גדול נענה ותרם לבניית המשכן, אוהד גדות מנהל העמותה אומר כי עדיין לא נאסף הסכום הדרוש, "אך בעז"ה ובעזרת אוהבי העם והארץ, כתשובה למרצחים, דווקא עכשיו, נעמיק שורשים ונבנה את בית הכנסת, שינציח את עשרים קדושי איתמר שנפלו על קידוש השם."

בעמותה סיימו השבוע לחלק אלפי חוברות שהוציאה ללימוד הלכות הפסח ע"ש יואב פוגל הי"ד, החוברות הגיעו לכל ילדי ישראל שביקשו ללמוד בהם לעילוי נשמת יואב אמרו בעמותה והלימוד יהיה לעזרת כלל ישראל המצפים לישועה.