תחילת זמן קיץ בישיבת פונוביז'

אלפי אנשים השתתפו השבוע בפתיחת זמן קיץ בישיבת פונוביז' בבני ברק. רבני הישיבה הספידו את בחור הישיבה שנפטר בטרם עת.

אפרים מורנו , ד' באייר תשע"ב

ישיבת פונוביז'
ישיבת פונוביז'
משה גולדשטיין
אלפי אנשים השתתפו השבוע במעמד פתיחת זמן הקיץ בישיבת הדגל החרדית, ישיבת פונויבז' בבני ברק. בראשות ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ'. ראשי הישיבה נשאו דברי חיזוק והתעוררות, והחלו בשיעור במסכת הנלמדת בישיבה.

המעמד נערך בשילוב עצרת מספד במלאות ימי השבעה לתלמיד הישיבה, צבי אריה הורביץ ז"ל (24) שנפטר ממחלת הסרטן. ראש הישיבה הרב מרקוביץ, קרא לבחורי הישיבה להתחזק בלימוד ולהוסיף מקודש לחול בקביעת סדר לימוד של חמש דקות לפני כל ארוחה בחדר האוכל של הישיבה. הרב ביקש להקפיד על זמני הלימוד לע"נ הבחור צבי אריה הורביץ ז"ל.
 
חלק מבני הישיבה קיבלו אף קיבלו על עצמם לסיים את כל הש"ס עד מלאות השנה לפטירתו. בעצרת נטלו חלק ראשי ורבני הישיבה ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ', הגר"א דויטש, והגר"י זלושינסקי שנשאו דברים, וכן הגרח"י גינזבורג, הגר"ח הבלין, הגרי"מ זימטרובסקי, והמשגיחים רבי אהרן זאב גרוסברד ורבי אליהו אליעזר דסלר

בתפילת ערבית כובד הרב יעקב הורביץ, אביו של הבחור צבי אריה ז"ל.
 


טוען....

צילום: משה גולדשטיין