הלמ"ס: מדד אפריל זינק ב- 0.9%

מדד המחירים לצרכן זינק בחודש אפריל ב-0.9%, כך עולה מנתוני הלמ"ס. עליית המדד חריגה על רקע ההתמתנות באינפלציה בחודשים האחרונים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ג באייר תשע"ב

הלמ"ס: מדד אפריל זינק ב- 0.9%-ערוץ 7
קו חשמל ארכיון
פלאש 90

מדד המחירים לצרכן זינק בחודש אפריל ב-0.9%, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הזינוק תואם את ציפיותיהם של החזאים שהעריכו כי עליית המדד תתקרב ל-1%.

מחיר העגבניות עלה בחודש שעבר ב-23.5%, מחיר החשמל עלה ב-7.8%, ואילו מחיר המלפפונים ירד ב-13.1%.

זהו המדד הגבוה ביותר בחודשים האחרונים, בהם הסתמנה מגמה של התמתנות באינפלציה, אולם יש לציין כי מדד אפריל הוא מדד גבוה כמעט בכל שנה.

מתחילת השנה עלו המדד הכללי ב-1.3 אחוזים, המדד ללא ירקות ופירות ב-1.2 אחוזים, המדד ללא דיור ב-1.1 אחוזים והמדד ללא אנרגיה ב-0.7 אחוז.

בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2012 לעומת אפריל 2011), עלו המדד הכללי ב-2.1 אחוזים, המדד ללא ירקות ופירות ב-2.2 אחוזים, המדד ללא אנרגיה ב-1.4 אחוזים והמדד ללא דיור ב-1.2 אחוזים.