אסדה לקידוח נפט וגז
אסדה לקידוח נפט וגז ערוץ 7

ועדת השרים לחקיקה תדון בבקשת משרד האנרגיה והמים למשוך את התיקון לחוק הנפט ולבטל בכך את ההחלטה על הוספת 2 נציגי המשרד להגנת הסביבה למועצת הנפט, שנדחה מהשבוע שעבר.

מנכ"לים של 5 ארגוני סביבה, בראשות החברה להגנת הטבע, פנו לוועדת השרים בבקשה שלא למשוך את התיקון לחוק ולהשאיר אותו על כנו, כולל הוספת 2 נציגי המשרד להגנת הסביבה למועצת הנפט.

בפנייתם לוועדת השרים מציינים חמשת הארגונים – החברה להגנת הטבע, צלול, הפורום הישראלי לאנרגיה, חיים וסביבה ומגמה ירוקה, כי "עומדת בפניכם בקשה של משרד האנרגיה והמים למשוך את החוק בנדון. אנו קוראים לכם שלא למשוך את החוק, ולאפשר את המשך חקיקתו, הכוללת את הוספת הנציגים הסביבתיים למועצת הנפט".

"בשל ההשלכות מרחיקות הלכת של הנושא על התחום הסביבתי, זוהי הזדמנות היסטורית לתקן מצב מעוות זה; חשוב לקדם את החוק שבנדון אשר משנה את הרכב מועצת הנפט ומוסיף לה נציגים מטעם המשרד להגנת הסביבה", הוסיפו הארגונים.