חיילות. אילוסטרציה
חיילות. אילוסטרציה חגי הוברמן

ועדת שרים לענייני חקיקה תדון היום (ראשון) בהצעת חוק שיזמו ח"כ אורית זוארץ (קדימה) וח"כ מירי רגב (ליכוד) שמטרתה לשלול את זכותן של נשים לפטור משירות בצה"ל "מטעמי מצפון". 

מטרת הצעת החוק, לדבריהן של המציעות, היא להשוות את תנאי הפטור של הנשים המתגייסות לצה"ל לאלו של הגברים.

על פי המצב הקיים כיום, לגברים כמעט ולא קיימת האפשרות לקבל פטור משירות צבאי מטעמי מצפון, אך מנגד נשים זכאיות לפטור זה – ושחרורן קל יותר.

לטענת השתיים, במיוחד לנוכח תופעת הסרבנות המתפשטת, שלילת הפטור תגדיל את אחוזי הגיוס לצה"ל ותשים סוף לחוסר השוויון חסר הפשר בין גברים לנשים בסוגיית גיוסם לצה"ל.ח"כ אורית זוארץ מסבירה, כי "לנוכח תופעת הסרבנות המתגברת בכל חלקי החברה הישראלית, זהו צו השעה למנוע את הקלות הבלתי-נסבלת בשלילת גיוסן של נשים על רקע מצפוני".

לדבריה, "יש לשים סוף לחוסר השוויון המשווע בסוגיית הפטורים הניתנים לנשים בצה"ל. לא ייתכן כי גבר ואישה לא יזכו לאותו המעמד בעת גיוסם. לפיכך, מן הראוי שגם נשים יישאו בנטל השירות הצבאי ולא תופטרנה ממנו בטענות מצפוניות שאינן שוויוניות".