יוליה שמאלוב ברקוביץ'
יוליה שמאלוב ברקוביץ' צילום: פלאש 90

חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ הודיעה היום (רביעי) על הקמת שדולה למען ביטחון סוציאלי בישראל.

חה"כ שמאלוב-ברקוביץ' תיארה את הרקע להקמתה. לדבריה, השדולה שמה על השולחן את המציאות השוררת במדינת ישראל והיא מציאות לא קלה. פגיעה בכבוד האדם, משבר אמון בחברה הישראלית, היעדר מחויבות המדינה לקורת גג כזכות בסיסית לביטחון סוציאלי והרגשת הניכור שבין העם לנבחריו - כל אלה מבהירים עד כמה נחלש חוסנה של החברה הישראלית, ועד כמה גדלו הפערים החברתיים בה.

לצד זאת, אמרה חה"כ שמאלוב-ברקוביץ', ישנה פגיעה מתמשכת בתדמית השירות הציבורי, ובמיוחד מורגש אובדן האמון של האזרח במערכות הממשלתיות לתמיכה סוציאלית. אמון זה הוא אבן היסוד לקיומה של חברה חזקה ודמוקרטית.

"לא ייתכן כי ממשלות ישראל לא רואות בחשיבות נושא הרווחה", אמרה שמאלוב-ברקוביץ', "משרד הרווחה חשוב ומשמעותי בחיי אזרחי מדינת ישראל, ולכן ראוי לשר במשרה מלאה. על אף מאמצו העצום של שר התקשורת לתפקד גם כשר הרווחה, אין בכך מענה מספק. על כן, אני קוראת למינוי שר רווחה במשרה מלאה. רווחה היא ערבות אוניברסאלית וסולידריות חברתית. היא קיימת למען העני והעשיר כאחד, ופועלת להבטחת רמת חיים סבירה ותמיכה סוציאלית עבור כל האזרחים בלי סטיגמה של צדקה".

מטרת השדולה הינה קביעת סטנדרטים אחידים לכל שכבות האוכלוסייה, הקובעים את מרכיבי הרווחה השונים בכל התחומים ולכל השכבות באוכלוסייה.

חה"כ הדגישה כי: "השדולה לביטחון סוציאלי לקחה על עצמה משימה לאומית קשה ומסובכת. מטרתנו העיקרית היא להגדיר את הסטנדרטים לחיים של תושבי מדינת ישראל. סטנדרטים אלו המוגדרים כמרכיבי הרווחה הינם הרף אשר יקבע את אורח החיים ורמת החיים של כולנו. יש לקבוע סטנדרט של חיים ולא של שרידות".

כחלק מפעילותה של השדולה, תגיש חה"כ בימים הקרובים, מספר הצעות חוק מהפכניות שעשויות להשפיע רבות על איכות החיים של אזרחי מדינת ישראל:

1. הצעה להקמת מרכז ארצי לוועדות רפואיות שישרת את כלל הגופים במדינה, הן ציבוריים והן פרטיים, הנזקקים לחוות דעת אלו, בעבודתם היומיומית. כגון המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, קופות החולים וחברות ביטוח פרטיות. מטרת ההצעה להביא לאחידות בקביעת מצבו הרפואי של האזרח בישראל.

2. הצעת חוק להחלת אחריות "נושאי משרה" על עובדי המוסד לביטוח לאומי, הנהלתו וחברי המועצה העליונה של המוסד. בדומה לחוקים החלים על החברות הממשלתיות.

3. הצעת חוק לוועדות ערר במוסד לביטוח לאומי, טרם הפגיעה בקצבאות קיומיות.