וינשטיין: שליש מתושבי מגרון לא יפונו

היועץ המשפטי לממשלה גיבש חוות דעת לפיה שליש מתושבי מגרון שבתיהם נמצאים על אדמות שנרכשו לאחרונה יוכלו להישאר בבתיהם.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , כ"ז בתמוז תשע"ב

משפחה, ילדים במגרון
משפחה, ילדים במגרון
הלל מאיר

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין גיבש חוות דעת לפיה שליש מתושבי מגרון שבתיהם נמצאים על אדמות שנרכשו לאחרונה יוכלו להישאר בבתיהם. כך מדווח "הארץ".

על פי הדיווח, חוות הדעת תוגש לקראת הדיון בשבוע הבא בבג"ץ בעניין. לפני שבועיים עתרו 17 משפחות, המהוות שליש מתושבי הישוב לבג"ץ בבקשה להתיר להם להישאר במקומם.

התושבים טענו כי חברת "אל ווטן" שבבעלות המועצה האזורית מטה בנימין רכשה חלקים מאדמות הישוב, ובכך נשמט הטיעון המרכזי שהם נמצאים על אדמה שאינה בבעלותם.

בימים האחרונים דווח כי אנשי מגרון הגישו עתירה לבית המשפט העליון, שבה הם מגוללים את פרטי עסקת הרכישה ודורשים צו ביניים שיימנע את הפינוי עד שיבררו את טענותיהם באופן מקיף. תושבי המקום ביקשו להציג את המסמכים אך ורק לשופטים על-מנת שלא לפגוע בבטחונם של מוכרי הקרקע הפלסטיניים.

"תוך שהם פועלים בהסתמך על החלטות בג"ץ", נכתב בעתירה, "רכשו העותרים לאחרונה, כדין ומאת הבעלים הרשומים את הזכויות בחלק מהמקרקעין".