אורי אריאל
אורי אריאל צילום: פלאש 90

ועדת משנה של הועדה לביקורת המדינה תקיים מחר (שלישי) דיון בדו"ח מבקר המדינה, אשר עסק בטיפול הישראלי בסוכן יהונתן פולארד.

הדיון יחולק לחלק גלוי וחלק חסוי, וישתתפו בו נציגי משרד החוץ, נציג המבקר, נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים נוספים ובחלק הגלוי ישתתפו גם נציגי המטה לשחרור פולארד.

אולם, היום התברר סופית כי משרד ראש הממשלה לא ישלח נציג לדיון, זאת למרות חשיבות הנושא.

יו"ר הועדה לביקורת המדינה, ח"כ אורי אריאל, תוקף את התנהלות משרד ראש הממשלה. "אנחנו מנסים לתאם את הדיון הזה זמן רב. לא יתכן שלא ישלח לדיון כזה נציג מטעם משרד ראש הממשלה. לצערי ההודעה היום היא אות קלון ואני מצפה שעוד היום הם יתקנו את העיוות ויגיעו לדיון החשוב והרגיש מחר".

בחודש ספטמבר 2009 הגיש המבקר לשעבר לינדנשטראוס חוות דעת בנושא זה, אשר כללה חלק חסוי וחלק גלוי. מהחלק הגלוי עולה, כי קיימת התנגדות חריפה ביותר ועקבית של גורמי הממשל בארצות הברית לשחרור פולארד. ההתנגדות החריפה ביותר לשחרור מתמקדת בקהילת המודיעין האמריקנית, בטענה שהשחרור נוגד את האינטרס הביטחוני של ארה"ב. נתונים אלה היוו הבסיס לפעילות של ארבעת ראשי הממשלה שצוינו לעיל בעניין שחרור פולארד, תוך התמקדות בהעלאת עניינו באופן קבוע בפני נשיאי ארה"ב, ובהנחיית שרים בממשלה וכן יועצי ראש הממשלה להעלות את עניין פולארד בפני עמיתיהם האמריקנים.

נמצא בבדיקה, כי שחרור פולארד מהכלא האמריקני עמד לנגד עיני ראשי הממשלה בישראל ופעולותיהם היו רציפות ועקביות כל אחד בתקופת כהונתו ועל פי המדיניות שקבעו, וכאמור הנושא עלה במסגרת פגישותיהם בשיחותיהם עם נשיאי ארה"ב. בבדיקה לא נמצא לצערנו, ששיחות אלה תועדו, כותב המבקר. בבדיקה עלה, כי ראשי הממשלה דנו בכך בפורומים מצומצמים. לא נמצא בכתובים, כי ראשי הממשלה קיימו דיונים שבחנו דרכים לשחרור פולארד בפורום שרים.

לדעת משרד המבקר, אי תיעוד הפגישות בעניין הוא ליקוי בעל משמעות, וראוי היה, כי הפגישות בין ראשי הממשלות לנשיאי ארה"ב בעניין פולארד יתועדו- כך בעבר. קל וחומר- בעתיד, ושיוכן סיכום לקחי הפעולות בנושא זה. במסמכים אלה יוטמעו תובנות מצטברות מפעולות שבוצעו למען שחרור פולארד שיהוו בסיס משותף להבנה ומתווה לפעולות בעתיד. מתווה כזה ישמש את ראשי הממשלה ועוזריהם המתחלפים כזיכרון ארגוני חיוני וכתשתית שלמה ואחידה לבחינה מתמשכת של כיווני פעולה.