השרים אישרו הגדלת האשראי ב-6 מיליארד ש"ח

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר האוצר להגדלת האשראי בכ-6 מיליארד ₪ על ידי הקמת קרן להחזר מע"מ בגין ערבויות חוק המכר.

בני משה , כ' באב תשע"ב

מבטיח מנוף צמיחה. שטייניץ
מבטיח מנוף צמיחה. שטייניץ
פלאש 90

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעתו של שר האוצר, יובל שטייניץ, להגדלת האשראי לענף הבניין בכ-3 מיליארד ₪ כל שנה במהלך השנים 2013 - 2015 על ידי הקמת קרן להחזר מע"מ בגין ערבויות חוק המכר. הקמת הקרן נועדה להקל על מצוקת האשראי בשוק הנדל"ן ולאפשר לשוק זה לשמור על קצב בנייה גבוה. המהלך יאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף הבניין. כתוצאה מהמהלך צפויה עלייה בכמות התחלות הבנייה וירידה בעלויות גיוס האשראי לקבלנים ויזמים, דבר העשוי להשפיע גם על רמת מחירי הדירות. כמו כן, הקמת הקרן תגדיל את היצע האשראי לכלל ענפי המשק בכ-3 מיליארד ₪ כל שנה במהלך השנים 2013 – 2015.

ממשרד האוצר נמסר כי נתוני האשראי של הבנקים השונים המצביעים על כך כי בחודשים האחרונים קיים קושי בגיוס אשראי לבנייה בהיקפים הנדרשים. על מנת להקל על מצוקת האשראי לענף החליטה מועצת מקרקעי ישראל לדחות את התשלום על הקרקע ב-180 ימים, מרגע הזכייה במכרז, במקום 50 ימים כפי שהיה נהוג עד כה, אולם נדרשים צעדים נוספים על מנת לשמור על קצב התחלות הבניה בדומה לשנת 2011.

כיום, בהתאם להוראות בנק ישראל רשאים הבנקים להשקיע עד 20% מתיק האשראי שלהם בענף הנדל"ן. לאחרונה נוצר קושי להעמיד אשראי נוסף לענף הנדל"ן על ידי המערכת הבנקאית, מכיוון שרוב הבנקים עברו או התקרבו לרף העליון האפשרי של מגבלת האשראי. קושי זה של העמדת האשראי פוגע בהיקפי התחלות הבנייה ומורגש, בין היתר, בכישלון מכרזים של מינהל מקרקעי ישראל.

בתוך המגבלות שמטיל בנק ישראל "נספרות" ערבויות חוק המכר וכן מסגרות למתן ערבויות חוק מכר, המונפקות לרוכש הדירה כנגד תשלומים לרכישת הדירה. תשלומי הרוכשים והערבויות המונפקות בגינם כוללות את רכיב המע"מ. בהתאם להוראות בנק ישראל על הבנק להכיר בכל הסכומים האלה כחלק מהאשראי המוקצה לענף הנדל"ן היות ולכאורה אין וודאות לגבי החזר המע"מ. היקף ההון המוקצה על ידי הבנקים לטובת הערבויות שנותן הבנק כנגד כספים שהועברו למע"מ עומד על כ- 3 מיליארד ₪.

שר האוצר החליט כי תוקם באופן מיידי קרן אשר תבטיח את החזר המע"מ לבנקים בהליך פשוט וודאי וכך כספים אלו לא ייחשבו כחלק מסיכוני האשראי של הבנק. המשמעות היא כי הבנקים יוכלו להקצות 3 מיליארד ₪ נוספים, לטובת פרויקטים של בנייה ונדל"ן ו-3 מיליארד ₪ נוספים לכלל הפעילות העסקית במשק כל שנה במהלך שנות פעילותה של הקרן (בין השנים 2013 – 2015).

על מנת לאפשר את הפעלתה של הקרן, יתוקצב מרכיב הסיכון של הקרן ב - 25 מלש"ח בתקציב המדינה לשנת 2012 ואילך עד סיומה של פעילות הקרן. שיעור תקצוב הקרן יבחן לאור התפתחות רמות הסיכון בשוק האשראי בכלל ובשוק הנדל"ן בפרט ולאור הניסיון שיצטבר על ידי רשות המיסים, חשב כללי ואגף התקציבים. בכל מקרה יודגש כי אוצר המדינה מחויב להעמיד את מלוא הסכום הנדרש לפירעון התחייבויות הקרן ככל שיידרש.

שר האוצר, יובל שטייניץ, מסכם ואומר: "מדובר במהלך אוצרי שיביא להקלה משמעותית במצוקת האשראי בתחום הבנייה למגורים ותביא לתוספת של מיליארדי ₪ לאשראי לבניית דירות חדשות. ההחלטה תאפשר את המשך העלייה בקצב התחלות הבנייה. כולי תקווה כי ההחלטה אף תביא להקלה במחירי הדיור מאחר ותצמצם את עלויות האשראי לקבלנים".