המרכז האוניברסיטאי באריאל
המרכז האוניברסיטאי באריאל דוברות המרכז

במרכז האוניברסיטאי באריאל תוקפים במילים חריפות את עתירת ראשי האוניברסיטאות נגד ההכרה במרכז כאוניברסיה, על פי החלטת מל"ג יו"ש.

"צר לנו על פעולה נוספת, בשרשרת הפעולות של קרטל ראשי האוניברסיטאות", נמסר מהמרכז, "ראשי האוניברסיטאות ממשיכים לחתור תחת המוסדות המוסמכים במדינת ישראל, ובראשם המועצה להשכלה גבוהה יו"ש".

האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את החלטת מל"ג יו"ש להקים אוניברסיטה באריאל.

העתירה הוגשה נגד שורת גורמים, ביניהם המועצה להשכלה גבוהה יו"ש, מפקד כוחות צה"ל ביו"ש, ממשלת ישראל, שר הביטחון, שר האוצר, שר החינוך, המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג), הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.

בעתירה נטען כי מל"ג יו"ש חרג מהסמכות המוקנית לו, כאשר החליט בניגוד לעמדת ות"ת להכיר במרכז האוניברסיטאי אריאל כאוניברסיטה, וכי ההחלטה רוויית פגמים.