ארבעת המינים: עליה במחירים השנה

כתבנו חזקי עזרא ביקר בשוק ארבעת המינים מחנה יהודה בירושלים ושמע על המחירים של הלולבים והאתרוגים וראה את השמחה במקום - וידיאו

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"א בתשרי תשע"גטוען....