רשות השידור
רשות השידור פלש 90 ?

ברשות השידור הוחלט להפסיק את העסקתו של משרד עורכי הדין שמונה לגבות תשלומים מאזרחים שהסתירו את קיומו של מכשיר טלוויזיה בביתם.

ההחלטה התקבלה לאחר תלונות שהגיעו לנציב תלונות הציבור מאזרחים שמצאו בתיבת הדואר שלהם איומים ממשרד עורכי הדין על אף שטענו והוכיחו שאין ברשותם מכשיר טלוויזיה.

ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם יאיר בן צבי, תושב אילת, שמצא גם הוא את עצמו מול מכתבי איום שכאלה. את הדרישה הראשונה לתשלום קיבל מיד לאחר נישואיו, כפי שרבים אחרים מקבלים לאחר עדכון המתקבל ברשות השידור ממשרד הפנים על נישואים ומגורי הזוג. "שלחנו הודעה שאין לנו טלוויזיה וזה חזר על עצמו כל שנה".

התופעה החמירה לאחר שבאחרונה קיבלו בני משפחת בן צבי איומים בעיקולים והצטברות חובות במידה ולא ישלמו את כל הסכום שהצטבר במרוצת השנים. "פניתי אליהם באימייל וטענתי שאין לי טלוויזיה. לא ניסיתי לפנות אליהם ישירות לאחר ששמעתי על התלאות שעברו כאלה שניסו", הוא מספר.

בתגובה נמסר לו שאנשי הרשות היו בביתו וראו שיש בידיו מכשיר טלוויזיה. "אמרתי להם שלא היו דברים מעולם ושהם מוזמנים להגיע אלי ולראות". בתגובה לדבריו אלה שוגר אליו העתק מכתב למשרד עורכי דין שתפקידו לברר את העניין.

לאחר שהתקבל בתיבת הדואר שלו מכתב איומים נוסף פנה לנציבות תלונות הציבור, נציבות שהוא ממליץ לכל אזרח להכיר ולהסתייע בה, ושם פרס את תלונתו. המענה הראשוני מהנציבות היה שהמכתב התקבל, אך כעבור חודשיים הגיע מכתב נוסף ובו קביעה ולפיה התברר שאכן אין טלוויזיה בבית משפחת בן צבי.

שנה חלפה ולמשפחת בן צבי הגיע מכתב נוסף מהנציבות, ובו דווח לו שבעקבות תלונתו ותלונות אזרחים נוספים בוצעה בדיקה מקפת של המתרחש, ואכן התברר שמשרד עורכי הדין שעליו הוטלה המשימה לגבות תשלומים מאזרחים, שיגר איומים חסרי כיסוי לבתי אזרחים, גם מבלי שבוצעה בדיקה בבתיהם. להערכתו כדי להציג לרשות השידור את עבודתם, דיווח המשרד על שמות של אזרחים מטופלים, גם כשהיה ברור שאין בידם טלוויזיה.

במכתב זה האחרון התבשר יאיר בן צבי כי לא די בכך שתלונתו התבררה כנכונה, ולא די בכך שהמשרד לא יועסק עוד בגביית חובות אלא שגם הדרישה מאותם אזרחים שנדרשו לשלם בשל אותו ליקוי - בוטלה.

(המכתב שנשלח ליאיר בן צבי)