הרב שיק
הרב שיק ברסלב

התבטאות נדירה בסוגיית הגרעין האיראני הושמעה השבוע על ידי רבם של חסידי ברסלב ביבנאל, מוהרא"ש שיק.

לשאלת אחד מחסידיו "האם תהיה מלחמה גרעינית והאם יש ממה לחשוש"? השיב הרב כי "אין בכלל מה לפחד, והקדוש ברוך הוא השומר את עמו ישראל ישמור את כלל נשמות ישראל בארץ ישראל ובכל העולם כולו".

"אתה צריך לדעת כי אם תהיה מלחמה גרעינית, לא ישאר שריד ופליט מאומות העולם", הרב שיק.

עוד הוסיף הרב כי "בארץ ישראל לא צריכים לפחד כי שם הקדוש ברוך הוא צופה ומביט, כמו שראו במלחמת העולם השניה כשהעמלקים ימח שמם היו כבר על הדרך לארץ ישראל וכו', ודווקא אז היתה להם מפלה גדולה מאד, והביסו אותם".

מנהיג קהילת ברסלב, הרב שיק, שב לישראל במהלך חודש אב האחרון לאחר מחלה ממושכת בה לקה ובגין כך נאלץ לשהות בחו"ל למשך תקופה ארוכה.