סער: לא אתן להלך אימים על המל"ג

שר החינוך דחה היום (ראשון) בתוקף את הניסיונות לפגוע בלגיטימיות של החלטת המל"ג בנוגע למחלקה לממשל ופוליטיקה באונ' בן גוריון.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ח בתשרי תשע"ג

שר החינוך ויו"ר המל"ג, גדעון סער, התייחס, לראשונה, במהלך הסקירה על פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ג, שקיים היום (א) בישיבת הממשלה, לסוגית המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון.

שר החינוך התייחס לנושא בהקשר לאחד היעדים המרכזיים בפעילותה של המועצה להשכלה גבוהה- הגברת הפיקוח והאכיפה על האיכות של המוסדות להשכלה גבוהה.

שר החינוך ציין, כי חלה בשני העשורים האחרונים התרחבות מבורכת של מערכת ההשכלה הגבוהה ותפקידה של המועצה להשכלה גבוהה היא לשמור על סטנדרטים של איכות. "לא פעם המהלכים האלה לא פשוטים, הם דורשים יושרה ולא טיוח או עיגול פינות" אמר השר סער.

השר סער הציג את התהליך המקצועי שהתקיים בעניין המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון: הגשת דו"ח ביקורת שנערך על ידי ועדה בינלאומית בנובמבר האחרון, המציג ממצאים מדאיגים באשר לאיכות האקדמית של המחלקה תוך מתן פרק זמן סביר לתיקון הליקויים המהותיים; ההחלטה שהתקבלה לפני כחודש בוועדת המשנה להערכת איכות במל"ג, שהביעה אי שביעות רצון מאופן יישום מסקנות הדו"ח, ומשמעותה שאם לא יתבצעו התיקונים שנדרשו על ידי הוועדה הבינלאומית עד חודש דצמבר הקרוב, תמליץ ועדת המשנה למל"ג לא לאפשר רישום תלמידים לקראת שנת הלימודים תשע"ד.

סער התייחס לקמפיין מאורגן המתנהל בשבועות האחרונים נגד המל"ג ואמר, כי "כל ניסיון למנוע תהליכים של איכות על ידי ניסיון ליצירת דה לגיטימציה לתפקיד המל"ג כרגולטור של מערכת ההשכלה הגבוהה, הפעלת  גורמים בינלאומיים להפעיל לחץ על המל"ג, איומים בתביעות משפטיות, ניסיונות להשמיץ חברים במל"ג הממלאים את תפקידם- לא יצלח. לא אאפשר מצב שבו מנסים להלך אימים על המועצה להשכלה גבוהה. לא כל כישלון אקדמי יכול להסתתר תחת הסיסמה "חופש אקדמי". לא כל ביקורת היא ניסיון לסתום פיות. במקום בו מתגלים כשלים- נפעל".