הממשלה לא פעלה. אז הוא פועל. שאמה הכהן
הממשלה לא פעלה. אז הוא פועל. שאמה הכהן פלאש 90

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן, קיימה היום (ראשון) ישיבת מעקב שנייה אחר יישום התיקון לחוק משק החשמל, שיזם היו"ר וקבע כי יש להרחיב את מעגל הזכאים ל"חשמל סוציאלי".

התיקון שיזם היו"ר שאמה-הכהן נועד להוסיף עוד כ-65 אלף זכאים, מהשכבות הנמוכות ביותר באוכלוסייה, להטבה של חשמל סוציאלי. היו"ר שאמה-הכהן הזכיר כי בדיון הקודם גילתה הוועדה שההנחות לא ניתנות לזכאים, מאחר שצה"ל והמוסד לביטוח לאומי לא העבירו את הנתונים לחברת החשמל.

בדיון היום מסרה נציגת המוסד לביטוח לאומי, חוה ליברמן, כי ביום רביעי השבוע יעביר המוסד לחברת החשמל את רשימת החולים הסיעודיים, הילדים הנכים והנכים הקשים – מרבית הזכאים להטבה (כ-60 אלף). לדבריה, לאחר מכן ישלח המוסד הודעה לאימהות החד הוריות הזכאיות להטבה, על מנת לקבל את הסכמתן להעביר את הנתונים לחברת החשמל.

נציגת צה"ל, עוזרת ראש מדור תנאי שירות ולחימה סגן לי זורע, דיווחה ליו"ר לאחר הדיון כי התקלה בגינה טרם הועברו הנתונים עדיין לא תוקנה, וכי למרות זאת כבר השבוע יעביר צה"ל למוסד לביטוח לאומי דיסק עם נתוני החיילים הבודדים הזכאים להטבה.

כזכור, לפני כחצי שנה, במסגרת תיקון חוק משק החשמל והארכת הרישיונות של חברת החשמל, ביקש היו"ר שאמה-הכהן לבדוק את יישום ההטבה של החשמל הסוציאלי שנכנס לתוקף ב-2007. אז התברר לוועדה כי מתוך 250 מיליון השקלים, המוקצים להטבה, מנוצלים רק 100 מיליון שקלים. לכן אישרה הוועדה, ביוזמת היו"ר, להגדיל את מספר הזכאים להטבה והוסיפה לרשימה עוד כ-65 אלף זכאים מהשכבות החלשות ביותר, בניהם נכים קשים, קשישים סיעודיים במצב קשה, ילדים עם נכות קשה, משפחות חד הוריות עם 3 ילדים ויותר המקבלות הבטחת הכנסה, חיילים בודדים ועוד.

היו"ר שאמה-הכהן אף ביקש מרשות החשמל לבחון לפרסם את הזכאות להטבה באופן פומבי בעיתונים, על מנת להגביר את השקיפות ולסייע לזכאים פוטנציאליים לממש את ההטבה. "האפקט של פרסום פומבי שכזה, שיעודד את הציבור למצות את זכאותו, בטל בשישים אלף ביחס לעלותו", אמר היו"ר.