"השר בגין מבצע מחטף על הקרקעות בנגב"

בעמותת רגבים טוענים כי השרים צפויים להצביע על הצעת החוק להסדרת ההתיישבות בנגב - הצעה שהוסתרה מהם, "יש בה ליקויים חמורים".

ישי קרוב , ל' בתשרי תשע"ג

בניה בדואית
בניה בדואית
צילום: פלאש 90

האם השר בני בגין מנסה לבצע מחטף ולהפקיר קרקעות הנגב בידי הבדואים? בעמותת רגבים סבורים שכן.

במכתב שנשלח הבוקר (שלישי) לשרי הממשלה, ציין מנכ"ל העמותה, יהודה אליהו, כי בכוונת השר בני בגין להעלות להצבעה בישיבת הממשלה הקרובה את הצעת החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, "מדובר בהצעה חסויה, שנשמרה עד כה בסוד באופן מכוון, וגם היום - פחות משבוע לפני שהיא עלולה לעלות להצבעה - היא עדיין נשמרת בסוד", כתב אליהו.

הוא הדגיש כי "ככל שכך הוא הרי שזהו מחטף חמור והרה-אסון לנגב. לא ייתכן כי נושא סבוך, מורכב וקריטי כל כך יוכרע באופן כה חובבני וללא דיון מעמיק ומסודר שיבחן את השלכות כל אחד מהתיקונים ואת התאמתו לעקרונות שנקבעו בהחלטת הממשלה".

בנספח שצורף למכתב פרסו מנהל פעילות העמותה, עו"ד בצלאל סמוטריץ' ורכז דרום בעמותה, עמיחי יוגב, את ה'ליקויים החמורים' כלשונם, שיש בהצעת החוק.

"ביום 3.1.12 פורסם להערות הציבור תזכיר ראשון של החוק ונפתחה תקופת 'הקשבה', במסגרתה שמע השר בגין, הממונה מטעם הממשלה על יישום התכנית, את הערות הציבור לתזכיר", כתבו השניים.

במכתב צויין כי "למיטב ידיעתנו, בימים אלו מושלמת הכנתו של תזכיר חוק חדש שחורג לחלוטין מהוראות סעיף 10 להחלטת הממשלה. יודגש כי הגרסה הנוכחית של התזכיר נערכת במחשכים והיא נשמרת בסודיות רבה, אולם ממידע שהגיע לידינו עולה כי הוכנסו בה תיקונים חמורים ששומטים למעשה את הקרקע מהסייגים שקבעה הממשלה".

כחלק מהליקוים מונים ברגבים את נושא התמורות לתביעות בעלות בקרקעות לא מוחזקות. לטענת העמותה, דו"ח גולדברג והחלטת הממשלה קובעים כי לא יינתנו תמורות בקרקע על תביעות שאינן מוחזקות, ואילו כעת מבקשים כי ההוכחה לחזקת הקרקע תוטל על המדינה ולא על התובע, "הטלת החובה על המדינה להוכחת חזקה בקרקע הינה מופרכת, מנוגדת להמלצות וועדת גולדברג ולהיגיון המשפטי המקובל בשיטת המשפט הישראלית ובשיטות משפט דומות. מדינה אינה צריכה להחזיק בקרקע בכדי לבסס זכויות בה".

עוד כתבה העמותה במכתבה כי על פי החלטת הממשלה, לא יינתנו תמורות בקרקע בגין קרקעות שהופקעו ולא יינתנו תמורות בגין תביעות בעלות שנדחו בעבר על ידי פקיד ההסדר או בית המשפט, "מדובר בהתנהלות בלתי סבירה שיש להורות על ביטולה המידי".

בהמשך המכתב הובהר כי "הליך 'ההקשבה' שביצעו הגורמים המובילים את עבודת המטה הביא אותם ככל הנראה למסקנה כי הבדואים אינם מתכוונים לשתף פעולה עם תכנית שתבוסס על העקרונות שהתוותה הממשלה. על כן, וכתוצאה מייאוש וחוסר נכונות להציב קווים אדומים ולהתעמת במידת הצורך עם האוכלוסייה הבדואית, הם פועלים להסיר כל מחסום ולבטל כל תנאי שקבעה הממשלה בכדי לרצות את האוכלוסייה הבדואית".

"במילים פשוטות קוראים לזה כניעה ויש לזכור כי זו רק ההתחלה. מדובר במדרון חלקלק שאם לא ייעצר כעת אין לדעת עד היכן יתקפלו מובילי התכנית מהאינטרסים החשובים שנקבעו בהחלטת הממשלה וייכנעו לדרישות הבדווים, שאינם נכונים לכל פשרה. אנו סבורים כי יש לעמוד על קוצו של יוד בשמירת הסייגים שנקבעו בהחלטת הממשלה".

השר בני בגין לא הגיב לידיעה.