המיסיון בתיבת הדואר של מחנכים ומורים

גורמי מיסיון שמו ידם על רשימת כתובותיהם של מורים ומחנכים ברחבי הארץ ושיגרו להם את "הברית החדשה". תלונות ממשיכות להגיע.

שמעון כהן , י"ב בכסלו תשע"ג

מכתב דואר
מכתב דואר
רויטרס

בימים האחרונים הגיעו למערכת ערוץ 7 תלונות רבות של מורים ואנשי חינוך על מעטפה ובה חומר מיסיונרי שהגיעה לתיבת הדואר שלהם.

מסתבר שמישהו בארגוני המיסיון הצליח להגיע אל רשימת כתובות הדואר של מורים, מחנכים ומנהלים במערכת החינוך הישראלית ולשגר להם את החומר.

ביומן ערוץ 7 הבאנו את סיפורה של אחת המורות, מורה ממעלה אדומים, שמה שמור במערכת.

המורה מספרת כי ביום שישי האחרון פתחה את תיבת הדואר שלה ומצאה בה בתוך מעטפה גדולה חוברת ובה "הברית החדשה". על המעטפה נכתב 'תקווה לישראל' והתוספת 'מידע חשוב לאנשי החינוך בישראל'.

המורה מציינת כי החוברת בתוך המעטפה לא ניסתה להסוות את תוכנה על ידי שילוב כלשהו של הברית החדשה בחומר יהודי אותנטי. "לא הייתה שום שאלה לגבי התוכן. לא היה שם כל התנ"ך. רק הברית החדשה".

מיד עם הגיע המעטפה לבית המשפחה, מספרת המורה, כינסו היא ובעלה את הילדים, סיפרו להם במה מדובר, יצאו אל החצר ושם שרפו את החומר.

למעטפה צורף גם מכתב מהשולח, אולם המורה עצמה לא טרחה לקרוא אותו והיא אינה יודעת מה היה תוכנו. בנוסף צורפה הזמנה למקבלים לפנות ולבקש חומר נוסף באם הם מעוניינים בכך. "הפריע לנו שזה נראה מבחוץ מאוד תמים, ועל המעטפה כתוב שזה חשוב וזו תקווה לישראל", מוסיפה המורה.

עם זאת היא מספרת שידוע לה כי אנשי חינוך רבים קיבלו את המעטפות. כאמור, לנו במערכת ערוץ 7 הגיעו פניות רבות של אנשי חינוך מרחבי הארץ שאליהם הגיע החומר. רבים מהם שואלים כיצד זה הצליחו אנשי המיסיון לשים ידם על רשימת הכתובות של אנשי החינוך. בנוסף ידוע על פרסומים שהפיץ ארגון הפעילים 'יד לאחים' בעקבות המשלוחים. בפרסומים אלו מתריעים אנשי הארגון מכוונת המיסיון להגיע אל ילדי ישראל דרך אנשי החינוך ומזהירים משימוש תמים בחומר.

כאן המקום לציין ולהזכיר כי בירורים שערכה מערכת  ערוץ 7 בעבר העלו כי הפצת חומר דרך הדואר מהווה בעיה לא פשוטה שכן ברגע בו השולח משלם את דמי המשלוח לא יכול פקיד דואר או כל גורם אחר למנוע את הגעת דבר הדואר לתעודתו. כזכור בעבר דיווחנו על אברכים שהתנדבו להוצאת חומר מיסיונרי מתיבות דואר. בהוצאה זו של החומרים הסתכנו האברכים בתביעה שבסופו של יום לא באה. היה זה בגל קודם של משלוחים שהופצו ברחבי הארץ, אולם בעוד הפעם מדובר בהתמקדות באנשי חינוך הרי שבפעם הקודמת המשלוחים יועדו לכלל האוכלוסייה.