בוטלו דמי הניהול בקרנות הכספיות ובמק"מים

צעדים להגברת התחרותיות בין הבנקים פורסמו כחלק מיישום דו"ח הביניים של הצוות לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות. הבנקים נערכים.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , י"ד בכסלו תשע"ג

פחות עמלות, יותר חיסכון
פחות עמלות, יותר חיסכון
פלאש 90

שורת צעדים להגברת התחרותיות בין הבנקים פורסמו היום (רביעי) על ידי בנק ישראל. חלק מהצעדים הם יישום דו"ח הביניים של הצוות לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות.

המפקח על הבנקים, דוד זקן, הסביר כי "לאחר בחינה מעמיקה של החסמים התחרותיים במערכת הבנקאית ושל היחסים בין הבנקים ללקוחותיהם, ולאחר גיבוש המלצות בנושא, החלטנו לנקוט בצעדים שיביאו לחיזוק כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים".

הצעד הראשון הינו ביטול דמי ניהול לניירות ערך בגין מק"מ וקרנות כספיות, צעד שיעודד הגברת התחרות על חיסכון משקי הבית, הגברת יכולת השוואה והבחירה בין אפיקי חיסכון שונים. כמו כן ביטול העמלה על כרטיס מידע ועל כרטיס משיכת מזומן - הנפקת אמצעי לאחזור מידע בסיסי והיכולת למשוך מזומן ממכשיר אוטומטי הינן חלק מהתמורה הניתנת בעד עמלת ניהול החשבון, ובהוראת המפקח אין לגבות עמלה נפרדת בגין כך.

עמלה על טיפול באשראי ובביטחונות - תקרת הפטור תעלה מ- 50,000 ₪ לתקרה של 100,000 ₪ להלוואות שלא לדיור, במטרה להגביר את יכולת ההשוואה באשראי למשקי בית ועסקים קטנים. ביטול העמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי - מדובר בשירות נלווה להחזקת הכרטיס, אשר הוא חלק מדמי כרטיס חודשי ולכן יש להעניקו ללא חיוב נוסף.

בנוסף, המפקח על הבנקים דורש מהם לבצע תמחור מחודש של עמלות בגין פעילות בניירות ערך, זאת לצורך התאמת סכומי העמלות, ככל שניתן, למחיר שנגבה בפועל. כמו כן, התאמת שיעורי העמלות לשינויים שחלו במבנה עמלות בגין פעילות בניירות ערך בהתאם לתעריפון החדש.

לערוץ 7 נודע כי בכירים בנק לאומי יקיימו בימים הקרובים התייעצות לצורך התאמת השירות הבנקאי להוראות המפקח החדשות, לאחר מכן יקיימו בבנק תדרוך למנהלי הסניפים עם הנחיות ברורות על גובה העמלות החדשות.