תאונה בבית גוברין
תאונה בבית גוברין 1-צילום - יוסי פרידמן - סוכנות הידיעות ''חדשות 24''

כ-660 אלף ישראלים המורשים לנהוג, ביצעו כ-897 אלף עברות נהיגה, שבגינן התקבלה הרשעה או אזהרה. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

מהדו"ח שפורסם היום (שלישי) עולה כי חלקם של הגברים הישראלים המורשים לנהוג הוא 58% מכלל המורשים לנהוג, ונשים ישראליות המורשות לנהוג מהוות 42% מסך הישראלים המורשים לנהוג.

חלקם של הגברים בסך ההרשעות בעברות נהיגה היה גדול מחלקם במורשים לנהוג ועמד על 78% (691 אלף), לעומת חלקן של הנשים שעמד על 22% (193 אלף).

חלקם של היהודים המורשים לנהוג מכלל הישראלים המורשים לנהוג הוא 82% וחלקם של הערבים הישראלים המורשים לנהוג הוא 15%. חלקם של היהודים בסך ההרשעות בעברות נהיגה עמד על 73% (645 אלף), וחלקם של הערבים בסך ההרשעות בעברות נהיגה עמד על 25% (218 אלף), גדול משיעורם בקרב המורשים לנהוג.

בקרב היהודים, חלקם של הגברים בסך ההרשעות בעברות נהיגה עמד על 75% (481 אלף), גבוה יותר מחלקם בקרב המורשים לנהוג (56%). חלקן של הנשים בסך ההרשעות בעברות נהיגה עמד על 25% (164 אלף), נמוך יותר מחלקן בקרב המורשים לנהוג (44%).

חלקם של הגברים הערבים בסך ההרשעות בעברות נהיגה עמד על 22% (193 אלף), פי שניים גבוה יותר מחלקם בקרב הגברים הערבים המורשים לנהוג (10%). חלקן של הנשים הערביות בסך ההרשעות בעברות נהיגה עמד על 3% (25 אלף), נמוך יותר מחלקן בקרב הנשים הערביות המורשות לנהוג (5%).

העברה הרווחת ביותר בקרב גברים הייתה "אי-שימוש באביזרי בטיחות" – 20% מסך כל העברות שביצעו גברים (143 אלף עברות), ואילו בקרב נשים העברה הרווחת ביותר הייתה "אי-ציות לתמרור" – 20% מסך כל העברות שביצעו נשים (38 אלף עברות).

העברה הרווחת ביותר בקרב יהודים הייתה "מהירות מופרזת מעל הקבוע בחוק" – 20% מסך העברות שביצעו יהודים (כ-127 אלף עברות), ואילו בקרב ערבים העברה הרווחת ביותר הייתה "אי-שימוש באביזרי בטיחות" – 27% מסך העברות שביצעו ערבים (כ-60 אלף עברות).

העברות השכיחות ביותר שאכפה משטרת ישראל בקרב נהגים גברים ישראלים צעירים עד גיל 24 וכן בקרב נהגים ישראלים בני 65+ היו משלושה סוגים: "אי-שימוש באביזרי בטיחות", "אי-ציות לתמרור" ו"נהיגה במהירות מופרזת מעל הקבוע בחוק". נמצא כי העברה השכיחה ביותר בקרב נהגות בקבוצות גיל אלה היא "אי-ציות לתמרור", 21% בקרב נהגות צעירות עד גיל 24 ו- 26% בקרב נהגות בגיל 65+.

גם בקרב נהגים יהודים אלו העברות השכיחות ביותר, בקרב צעירים עד גיל 24 וכן בקרב נהגים יהודים בני 65+. עם זאת, נמצא כי העברה השכיחה ביותר בקרב נהגים יהודים צעירים עד גיל 24 היא "אי-ציות לתמרור" (14 אלף), בשונה מדירוג שכיחות העברות של כלל הנהגים הצעירים עד גיל 24.

בנוסף לשלוש העברות השכיחות ביותר בקרב נהגים צעירים עד גיל 24, בקרב נהגים ערבים צעירים נרשמה גם עברה מסוג "מבנה הרכב, מצבו או חלקיו אינם על פי התקנות", כ-13% מכלל העברות שביצעו.

העברה השכיחה ביותר בקרב נהגות יהודיות צעירות עד גיל 24 היא " אי-ציות לתמרור ", ובקרב נהגות ערביות צעירות עד גיל 24 היא "אי-שימוש באביזרי בטיחות".

נמצא כי בקרב נהגים בגיל 25 ומעלה, ככל שעולה גיל הנהג יורד מספר עברות הנהיגה.