שר האוצר אימץ את ההמלצות בנוגע לערוץ 10

שר האוצר מאמץ את המלצות הצוות לבחינת הסדרת חובות ערוץ 10, "מרווח נשימה להמשיך ולפעול".

חזקי עזרא , כ' בכסלו תשע"ג

שר האוצר אימץ את ההמלצות בנוגע לערוץ 10-ערוץ 7
יובר שטייניץ
פלאש90

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אימץ היום (שלישי) את המלצות הצוות לבחינת הסדרת חובות ערוץ 10.

הצוות שמונה על-ידי השר בחן האם ניתן להגיע עם בעלי המניות בערוץ 10 להסדר בנוגע לחובות שצברו, באופן שיבטיח את פירעון החובות וכן מחויבויות פיננסיות עתידיות שיש לחברה כלפי המדינה וכלפי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, לטובת כלל הציבור.

בהתאם להמלצות הצוות:

1.      יוארך זיכיון ערוץ 10 עד ליום ה-31.12.2014.

2.      ישולמו כל החובות הכספיים הדחויים וכל החובות השוטפים של הזכיין.

3.      הממשלה תעמיד הלוואה של עד 65 מיליון ₪ לבעל זיכיון לשידורים בטלוויזיה מסחרית אשר צבר חובות כספיים ויהיה מעוניין בכך, לפי התנאים הבאים:

א.      הזרמת מזומן על ידי בעלי המניות בזכיינית לצורך מימון פעילותה השוטפת לפחות בסכום זהה להלוואת המדינה.

ב.      העמדת בטוחות להלוואה כאשר כמחצית מסכום ההלוואה מגובה בערבות בנקאית אוטונומית לטובת המדינה והיתרה בטוחות לשביעות רצונו של החשכ"ל.

ג.       הזכיין מתחייב לבצע הליך התייעלות הכולל הפחתה בהוצאות שנתיות.

ד.       אי משיכת דיבידנד או החזר הלוואות בעלים לרבות משיכת ריבית על הלוואות הבעלים לזכיינית במהלך תקופת ההסדר.

ה.      הסדרת יתר החובות של הזכיינית העומדים לרשות השנייה או למדינה במועד הענקת ההלוואה.

4.      השרים הרלוונטיים יפעלו לכך שלזכייניות הרשות השנייה ייקבע שיעור תמלוגים בגובה 0% בשנת 2013 ואילך.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר "אני מאמץ את מסקנות הצוות להסדרת נושא ערוץ 10".

"ההסדר שגובש נותן לערוץ 10 מרווח נשימה להמשיך ולפעול ומאפשר לו להתמודד עם הקשיים בהם הוא נתון, תוך שמירה קפדנית על האינטרסים של מדינת ישראל והבטחה שהמדינה תקבל את מלוא החוב".

השר הוסיף ואמר כי "פעילות הערוץ חשובה לשמירה על חופש הביטוי וקיומה של תקשורת חופשית והגונה".