ועדי העובדים יפעלו למען עובדי הקבלן

ועדי העובדים במקומות העבודה השונים יפעלו על מנת לאכוף את זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים באותם מקומות עבודה.

נתנאל כ"ץ , כ"ה בכסלו תשע"ג

ועדי עובדים במגזר הציבורי יאכפו באכיפה פנימית, בתוך מקום עבודתם, את זכויות עובדי קבלן המועסקים בשמירה ובניקיון.

ההסתדרות תקיים מחר כנס ועדי עובדים במגזר הציבורי לאכיפת הסכם עובדי הקבלן בשמירה והניקיון כפי שנחתם שבוע שעבר בין משרד האוצר להסתדרות.

בכנס ישתתפו יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, אבי ניסנקורן וועדי העובדים במגזר הציבורי. הרעיון הוא שבכל מקום עבודה יהיה נציג מטעם הוועד אשר יוודא שעובדי השמירה והניקיון יקבלו את שכרם לפי ההסכם שנחתם.

בהסתדרות אומרים כי על פי ההסכם שנחתם שבוע שעבר ועל פי החוק להגברת האכיפה, שעבר לפני מספר חודשים בכנסת ובהסכמת ההסתדרות, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, משרד האוצר ומשרד התמ"ת, מתגברת המדינה את מספר הפקחים וכמו כן מוטלים קנסות על מזמיני השירותים. בהתאם לחוק, ניתן יהיה להטיל סנקציות וקנסות כספיים לא רק על קבלני השירותים אלא גם על מזמיני השירותים.

בהסתדרות מציינים, כי כמעט בכל הגופים הציבוריים שמזמינים שירותים של שמירה וניקיון, ישנם ועדי עובדים שיכולים לזהות מקרים בהם עובדי השמירה והניקיון לא יקבלו את זכויותיהם לפי ההסכם. לכן ביכולתם של ועדי העובדים לטפל בנושא אל מול המעסיק בפועל תוך כדי עירוב הגורמים בהסתדרות כולל האיגודים המקצועיים.

במהלך הכנס שיתקיים מחר יוסבר לנציגים מוועדי העובדים את ההסכם ואת האחריות המוטלת עליהם.