הרכבת הקלה בירושלים
הרכבת הקלה בירושלים גור דותן

משרד התחבורה יפעל לשיפור הליקויים השונים במערך התחבורה הציבורית והפרטית בארץ, כפי שדרש ח"כ הרב אורי מקלב (יהדות התורה). כך הודיע מנכ"ל משרד התחבורה בפועל, עוזי יצחקי, בישיבת עבודה שקיים עם בכירי משרדו בלשכתו של ח"כ הרב אורי מקלב בכנסת.

הפגישה כונסה בעקבות בקשתו שהגיעו ללשכתו של חה"כ הרב מקלב וללשכות לפניות הציבור של דגל התורה. הישיבה עסקה בשורה ארוכה של תלונות שהגיעו בחודשים האחרונים ללשכתו של ח"כ מקלב, ואשר נגעו לשורה של ליקויים במערך התחבורה הציבורית והפרטית בישראל. על אף ההשקעות האדירות של משרד התחבורה בתשתיות, בנתיבי תחבורה ייחודיים לתחבורה ציבורית, ובתשתיות תחבורה להסעה המונית – הרכבת הקלה ועוד, עדיין יש לשפר באופן משמעותי את הזמינות, בעיית הצפיפות, עמידה בלוח זמנים, התנהלות והתנהגות החברות והנהגים, שיפור והרחבת השירות. המנכ"ל וצוות משרדו רשמו את הליקויים והבטיחו, כאמור, לסייע ולפעול לפתרונם.

בישיבה העלה עוד ח"כ הרב אורי מקלב את דרישת הציבור לשיפור מערך הטענת כרטיסי ה'רב קו' בחברות התחבורה הציבורית השונות, כך שיאפשרו טעינה צוברת. פתיחת מערכת ה'רב קו' לשיטת 'ערך צבור', תהפוך את הכרטיס למעין כרטיס אשראי לשימוש במערך התחבורה הציבורית. בשיטה זו ניתן יהיה להטעין את הכרטיס בסכום כסף ידוע מראש, שישמש בעתיד לרכישת כרטיסים ושאר כרטיסי הנסיעה בתחבורה הציבורית. על כך השיב מנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי, כי המשרד התחיל בתהליך כפי שהבטיח בעבר לח"כ הרב מקלב בועדה לפניות הציבור ויפעל לזרז את התהליך הכולל אישור משרד האוצר לעניין.

בכל הקשור להיערכות חברות התחבורה הציבורית לאירועים המונים בהם נדרשת פעילות מוגברת דוגמת ערבי ומוצאי שבתות וחגים, ימי בין הזמנים, ימים מיוחדים, כנסים מיוחדים, לוויות וכדומה, ציין ח"כ הרב אורי מקלב כי הוא מעריך את המאמץ שמשקיע משרד התחבורה בתחום, אך חברות התחבורה הציבורית אינן עושות מעבר למחויבותם, בהיעדר נהלים ברורים של משרד התחבורה.

מנכ"ל משרד התחבורה הנחה את צוות משרדו לרענן את הנהלים בעניין היערכות כלל חברות התחבורה הציבורית לאירועים מסוג אלו, גם כאשר מדובר בהיערכות בהתראה קצרה, ולמנות גורם במשרד התחבורה שיהיה אחראי על מערך התחבורה הציבורית באירועים מעין אלו.

בישיבה עלה גם נושא מערך הכרטוס של חברת 'סטיפס' ברכבת הקלה בירושלים, שתלונות רבות בנושא זרמו ללשכתו של ח"כ הרב אורי מקלב שאף הוביל שינויי חקיקה בעניין והביא להקלה משמעותית לנוסעי הרכבת. כזכור, חברי הכנסת הרב גפני והרב מקלב הביאו ביום האחרון של הכנסת לאישור הצעת חוק שביוזמתם המחייבת הקמת ועדת ערר חיצונית, בה ניתן יהיה לערער על קנסות שנתנו לאזרחים ברכבת הקלה,  ועדה שלא כפופה לרכבת הקלה. בנושא זה אמר מנכ"ל משרד התחבורה יפעל להחלפת כל מערכות הכרטוס של הרכבת הקלה למערכת ידידותית יותר.

כן הוצג בפני המנכ"ל תלונות רבות של אזרחים על החיוב להשתמש ברב קו אישי והשאלה בעניין סמכויות הפקחים לקנוס נוסעים בשל כך.

עניין נוסף אותו העלה ח"כ הרב אורי מקלב לדיון, נגע לבירוקרטיה הארוכה של חברות התחבורה הציבורית בעת הנפקת כרטיסי 'רב קו' סמסטריאליים לבנות סמינרים וסטודנטים. "כיום יש קושי רב בהנפקת הכרטיסים בשל ריבוי מסמכים נדרשים ומהיעדר כוח אדם מספיק שאינו עומד בביקושים". מנכ"ל משרד התחבורה, מצדו, ציין כי משרדו בוחן באופן כללי דרכים לפשט הליכי בירוקרטיה וכי יפעל לשיפור הדברים כבר בתקופה הקרובה.

כן עלו בישיבה ענייני רישוי נוספים, בהם דרכי הנפקת תווי החנייה לנכים והעמדת רכבו של מורה נהיגה לטסט. "בימים אלו יוצא משרד התחבורה במכרז חדש לבחירת חברה חדשה שתנפיק את תווי הנכה, על מנת לפתור את הבעיות בנושא כיום", ציין מנכ"ל משרד התחבורה.

באשר להעמדת רכב לטסט, אשר מורי נהיגה דורשים עליו כיום כ-500 שקלים, דרש ח"כ הרב אורי מקלב להחזיר את המחיר לפיקוח כאשר משרד התחבורה יקבע מחיר מקסימלי כמחיר שניים וחצי שיעורי נהיגה. בנושא אמר מנכ"ל משרד התחבורה כי בהמשך לדיון בועדה לפניות הציבור וכפי שהובטח בזמנו להרב מקלב, המשרד שוקל להחזיר את סעיף 'העמדת רכב לטסט' לפיקוח, על מנת שמורי הנהיגה לא יפקיעו מחירים.