Hareidim watch anti-hareidi protest
Hareidim watch anti-hareidi protest Yoni Kempinski

מחאה מקורית? רכבו של סגן ראש העיר באלעד, ישראל פרוש, כוסה בצהרי היום (שני) במודעות מחאה נגד התנהלות העיריה כלפי תלמוד תורה 'תורת אמת' בעיר.

במודעות המחאה נכתב כי "רכב זה חסום עד שיהיה חשמל ל-100 ילדי תלמוד תורה 'תורת אמת' ברחוב רש"י". על פי דיווחים שונים, מדובר בתלמוד תורה הסובל מניתוקי חשמל, ולטענת מנהליה מקור הניתוקים נובע מכשלים בהתנהלות העיריה בכל הנוגע לצרכי המוסד. 

סגן ראש העיר שנדרש להגיב, אמר כי המחאה אינה מכוונת כלפיו וכי היעדר החשמל נובע כתוצאה משריפה שהתרחשה באחרונה במקום.

בתוך כך, על רקע הכשלים הכספיים במבני ציבור רבים בעיר, קוראים עסקנים מקומיים לגבש הפגנה שתתקיים ביום רביעי הקרוב בהשתתפות רבנים, פקידי ועובדי ציבור, ועסקנים מקומיים כדי להתריע על המצב הקשה הקיים בעיר.